Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 12: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực - Trường Tiểu học Thanh Am

Bài 1. Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm trong bảng : chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất).

Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp.

Bài 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?

a) Làm việc liên tục, bền bỉ.

b)Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động không lùi bước trước mọi khó khăn.

c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.

d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.

Bài 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?

Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu . Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không . Ở nhà, em tự tập viết bằng chân. của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu , nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú.

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 12: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừngLuyện từ và câuTrß ch¬i: “H¸i hoa d©ng thÇy c«”Điền vào chỗ trống tính từ cho hợp lý :Cô giáo bước vào lớp.Tính từ là gì ?Xác định tính từ trong câu sau:Mẹ em vừa nhân hậu vừa đảm đang.Điền vào chỗ trống tính từ cho hợp lý :Con mèo của bà em rất Điền vào chỗ trống tính từ cho hợp lý :Bạn Nam là một học sinh và .10Luyện từ và câuTrß ch¬i: “H¸i hoa d©ng thÇy c«”Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lựcBài 1. Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm trong bảng : chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất).Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp.ý chíchí phảiý chíchí phải, chí thân, chí lí, chí tình, chí công, chí khí, chí hướng,quyết chíLuyện từ và câuBài 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lựca) Làm việc liên tục, bền bỉ.b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động không lùi bước trước mọi khó khăn.c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.b)Luyện từ và câuBài 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu . Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không . Ở nhà, em tự tập viết bằng chân. của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu , nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú.Luyện từ và câuMở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu nghị lực. Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không nản chí. Ở nhà, em tự tập viết bằng chân. Quyết tâm của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu kiên nhẫn, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng quyết chí học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt nguyện vọng trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú.Bài 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?Luyện từ và câuBài 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức. b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. c) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Cơ đồ : sự nghiệp.b) Tìm lời khuyên của mỗi câu tục ngữ ?Câu tục ngữNội dung câu tục ngữa) Lửa thử vàng gian nan thử sức.1. Từ nước lã mà làm thành hồ (bột loãng hoặc vữa xây nhà), từ tay không (không có gì) mà dựng nổi cơ đồ mới thật tài giỏi, ngoan cường.b) Nước lã mà vã nên hồTay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.2. Phải vất vả lao động mới gặt hái được thành công. Không thể tự dưng mà thành đạt, được kính trọng, có người hầu hạ, cầm tàn cầm lọng che cho. c) Có vất vả mới thanh nhànKhông dưng ai dễ cầm tàn che cho.3.Vàng phải thử trong lửa mới biết vàng thật hay giả. Người phải thử thách trong gian nan mới biết nghị lực, biết tài năng.a) Nối câu tục ngữ với nội dung tương ứng.Câu tục ngữLời khuyên của câu tục ngữa) Lửa thử vàng gian nan thử sức.Đừng sợ vất vả, gian nan. Gian nan, vất vả thử thách con người, giúp con người vững vàng, cứng cỏi hơn.b) Nước lã mà vã nên hồTay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.Đừng sợ bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Những người từ tay trắng mà làm nên sự nghiệp càng đáng kính trọng, khâm phục.c) Có vất vả mới thanh nhànKhông dưng ai dễ cầm tàn che cho.Phải vất vả mới có lúc thanh nhàn, có ngày thành đạt.Luyện từ và câuBài 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lựcBài 1. Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm trong bảng : chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.1. Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất).chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công2. Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp.ý chí, chí khí, chí hướng, quyết chíBài 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?Bài 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?Câu tục ngữLời khuyên của câu tục ngữLửa thử vàng gian nan thử sức.Đừng sợ vất vả, gian nan. Gian nan, vất vả thử thách con người, giúp con người vững vàng, cứng cỏi hơn.Nước lã mà vã nên hồTay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.Đừng sợ bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Những người từ tay trắng mà làm nên sự nghiệp càng đáng kính trọng, khâm phục.Có vất vả mới thanh nhàKhông dưng ai dễ cầm tàn che cho.Phải vất vả mới có lúc thanh nhàn, có ngày thành đạt.Xin tr©n träng c¶m ¬nC¸c thÇy c« gi¸o!Câu tục ngữNội dung câu tục ngữa) Lửa thử vàng gian nan thử sức1. Từ nước lã mà làm thành hồ (bột loãng hoặc vữa xây nhà), từ tay không (không có gì) mà dựng nổi cơ đồ mới thật tài giỏi, ngoan cường.b) Nước lã mà vã nên hồTay không mà nổi cơ đồ mới ngoan2. Phải vất vả lao động mới gặt hái được thành công. Không thể tự dưng mà thành đạt, được kính trọng, có người hầu hạ, cầm tàn cầm lọng che cho. c) Có vất vả mới thanh nhànKhông dưng ai dễ cầm tàn che cho.3.Vàng phải thử trong lửa mới biết vàng thật hay vàng giả. Người phải thử thách trong gian nan mới biết nghị lực, biết tài năng a) Nối câu tục ngữ với nội dung tương ứng. b) Tìm lời khuyên của mỗi câu tục ngữ.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_12_mo_rong_von_tu_y_chi.ppt
Giáo án liên quan