Giáo án Thể dục 6 học kỳ 2

BẬT NHẢY – CHẠY NHANH

I. MỤC TIÊU

 1/Bật nhảy: Học động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, trò chơi nhảy ô tiếp sức

 Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; đà một bước đá lăng.

- Thực hiện được đá lăng sang ngang; thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước đá lăng.

 2/Chạy nhanh: ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức ”.

 Biết cách thực hiện chạy nhanh đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát, trò chơi “chạy tiếp sức”.

3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần

 

doc64 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 7625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 học kỳ 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 Ngày soạn: 30/12/2012 Tiết 37 Ngày giảng: 7-9/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1/Bật nhảy: Học động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, trò chơi nhảy ô tiếp sức Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; đà một bước đá lăng. - Thực hiện được đá lăng sang ngang; thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước đá lăng. 2/Chạy nhanh: ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức ”. Biết cách thực hiện chạy nhanh đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát, trò chơi “chạy tiếp sức”. 3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức I. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp a- Cán sự: - Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện - Báo cáo sĩ số cho giáo viên b- Giáo viên: - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy -Học động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2. Chạy nhanh + Đứng mặt hướng chạy- xuất phát + Đứng vai hướng xuất phát + Đứng lưng hướng chạy xuất phát - Trò chơi “chạy tiếp sức” * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. III.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 12-13’ 12-13’ 1-2’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 20 Ngày soạn: 30/12/2012 Tiết 38 Ngày giảng: 8-11/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1/Bật nhảy: Ôn động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, trò chơi nhảy ô tiếp sức Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; đà một bước đá lăng. - Thực hiện được đá lăng sang ngang; thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước đá lăng. 2/Chạy nhanh: ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức ”. Biết cách thực hiện chạy nhanh đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát, trò chơi “chạy tiếp sức”. 3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở 4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức I. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện - cs Báo cáo sĩ số cho giáo viên b- Giáo viên: - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II. Phần cơ bản. * Kiểm tra: Đứng mặt hướng chạy Đứng vai hướng chạy 1. Bật nhảy -Học động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2. Chạy nhanh + Đứng mặt hướng chạy- xuất phát + Đứng vai hướng xuất phát + Đứng lưng hướng chạy xuất phát - Trò chơi “chạy tiếp sức” * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. 3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường III.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 9-10’ 9-10’ 1-2’ 4-5’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài HS chaïy quanh saân tröôøng 2 à 3 voøng - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 21 Ngày soạn: 13/1/2012 Tiết 39 Ngày giảng: 14-17/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1/- Bật nhảy: Ôn động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; học đà một bước đá lăng. Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; đà một bước đá lăng. 2/ Chạy nhanh: ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”. Biết cách thực hiện chạy nhanh đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát, trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”. 3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp a- Cán sự: - Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện - Báo cáo sĩ số cho giáo viên b- Giáo viên: - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. B. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy -ôn: động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2. Chạy nhanh + Đứng mặt hướng chạy- xuất phát + Đứng vai hướng xuất phát + Đứng lưng hướng chạy xuất phát - Trò chơi “chạy tiếp sức” * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 12-13’ 12-13’ 1-2’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 21 Ngày soạn: 13/12/2012 Tiết 40 Ngày giảng: 15-18/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1/Bật nhảy: Ôn động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, trò chơi nhảy ô tiếp sức Hs thực hiện một số động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang; đà một bước đá lăng. - Thực hiện được đá lăng sang ngang; thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước đá lăng. 2/Chạy nhanh: : Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi do GV chọn; học: chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông- Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và động tác chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông. 3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở 4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện Báo cáo sĩ số - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. B. Phần cơ bản. * Kiểm tra: Đứng mặt hướng chạy Đứng vai hướng chạy 1. Bật nhảy - Bật nhảy: Ôn động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, trò chơi nhảy ô tiếp sức Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2. Chạy nhanh Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi do GV chọn; học: chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. 3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 9-10’ 9-10’ 1-2’ 4-5’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài HS chaïy quanh saân tröôøng 2 à 3 voøng - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 22 Ngày soạn: 20/1/2013 Tiết 41 Ngày giảng: 21-24/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1/- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợvà bài tập phát triển sức mạnh của chân Học bật xa;trò chơi bật xa tiếp sức 2/chạy nhanh: ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”. Học chạy nâng cao đùi 3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp a- Cán sự: - Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện - Báo cáo sĩ số cho giáo viên b- Giáo viên: - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. B. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy -ôn: động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân Học bật xa; trò chơi bật xa tiếp sức 2. Chạy nhanh - Trò chơi “chạy tiếp sức” Học chạy nâng cao đùi * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 12-13’ 12-13’ 1-2’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 22 Ngày soạn: 20/1/2013 Tiết 42 Ngày giảng: 22-25/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1/Bật nhảy: - Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi do GV chọn. Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi “Nhảy ô tiếp sức 2/Chạy nhanh: : Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi do GV chọn; chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và động tác chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông. Học tại chỗ đánh tay chuyển sang chạy 20m 3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở 4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện Báo cáo sĩ số - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. A. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy - Bật nhảy: Ôn động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2. Chạy nhanh Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi do GV chọn; Học tại chỗ đánh tay chuyển sang chạy 20m * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. 3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 9-10’ 9-10’ 1-2’ 4-5’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài HS chaïy quanh saân tröôøng 2 à 3 voøng - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 23 Ngày soạn: 27/1/2013 Tiết 43 Ngày giảng: 28-31/1.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1/- Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ; bài tập phát triển sức mạnh của chân; học đà ba bước- giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân; Thực hiện được bài tập bổ trợ, động tác đà ba bước- giậm nhảy 2 Chạy nhanh: xuất phát cao chạy nhanh 20-30m- Biết cách thực hiện xuất phát - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20-30m cao chạy nhanh 20-30m 3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp a- Cán sự: - Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện - Báo cáo sĩ số cho giáo viên b- Giáo viên: - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. B. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy -ôn: động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân Học Học đà ba bước- giậm nhảy trò chơi bật xa tiếp sức 2. Chạy nhanh - Học:xuất phát cao chạy nhanh 20-30m- Trò chơi “chạy tiếp sức” Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 12-13’ 12-13’ 1-2’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 23 Ngày soạn: 27/1/2013 Tiết 44 Ngày giảng: 29-1/2.2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1/Bật nhảy: - Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi do GV chọn. đà ba bước- giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi “Nhảy ô tiếp sức 2/Chạy nhanh: : Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi do GV chọn; chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông xuất phát cao chạy nhanh 20-30m 3.Chạy bền ;Chạy trên địa hình tự nhiên Chạy hết cự ly ,biết phối hợp thở 4/KNS : biết quý trọng sức khỏe ,yêu thiên nhiên yêu bạn bè ,tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp:ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện Báo cáo sĩ số - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. A. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy - Bật nhảy: Ôn động tác: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, -đà ba bước- giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) Trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2. Chạy nhanh Ôn một số động tác bổ trợ xuất phát cao chạy nhanh 20-30m * Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. 3.Chạy bền; nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng sân trường C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 9-10’ 9-10’ 1-2’ 4-5’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ - Đội hình nhận lớp €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Đội hình khởi động €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Chia lớp làm 2 nhóm tập luyện. - Gv giới thiệu, phân tích, thực hiện mẫu động tác. HS quan sát, thực hiện €€€€€€ €€€€€€ € Đội hình đá lăng nhóm I - Gv giới thiệu luật chơi, cách chơi. Chia lớp thành 3 đội chơi €€€€ €€€€ €€€€ XP Đội hình chạy nhanh nhóm 2 €€€€€€ €€€€€€ XP GV gọi 2 em lên thực hiện củng cố bài HS chaïy quanh saân tröôøng 2 à 3 voøng - Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € - Đội hình nhận xét €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Tuần 24 Ngày soạn: 17/2/2013 Tiết 45 Ngày giảng: 18-20/2/2013 BẬT NHẢY – CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1/- Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh của chân và trò chơi “nhảy ô tiếp sức”; đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc vào đệm) Hs biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân; Thực hiện tốt bài tập bổ trợ, động tác đà ba bước- giậm nhảy 2 Chạy nhanh: xuất phát cao chạy nhanh 20-30m trò chơi chạy tiếp sức- Biết cách thực hiện xuất phát - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20-30m 3.KNS : tích cực, tự giác, an toàn tập luyện.khỏe để phục vụ bản thân và phục vụ tổ quốc lúc cần II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Sân TD Thiết bị và phương tiện giảng dạy: còi III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp – tổ chức A. Phần mở đầu. 1- Nhận lớp a- Cán sự: - Tập trung lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, trang phục tập luyện - Báo cáo sĩ số cho giáo viên b- Giáo viên: - Nhận lớp, kiểm tra sức khoẻ Hs - Phổ biến nội dung, mục tiêu yêu cầu tiết học 2- Khởi động: - Tại chỗ xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, khuỷu tay, hông, bụng… Tập bài thể dục tay không: Vươn thở,tay,chân,lườn,bụng,vặn mình - Ép dẻo (ép dọc, ép ngang) - Chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. B. Phần cơ bản. * Kiểm tra: 1. Bật nhảy -ôn: động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang đà ba bước- giậm nhảy 2. Chạy nhanh -xuất phát cao chạy nhanh 20-30m- Trò chơi “chạy tiếp sức” Củng cố bài giảng: Gv yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản bài học cần ghi nhớ. C.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. 2- Giáo viên nhận xét giờ học: - Nhận xét ý thức học tập của hs - Đánh giá chung về kết quả học tập 3- Giao bài tập về nhà - Ôn lại 3 động tác đá lăng và tư thế xuất phát đã học (6-8’) 1-2’ 4-6’ 2lx8N 2lx8N (28-30’) 1-2’ 12-13’

File đính kèm:

  • docTD6 KY II 2012.doc
Giáo án liên quan