Đề cương ôn tập Học kì 1 Sinh học Khối 7

Cu 1: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của các ngành, các lớp động vật đã học ?

Cu 2:Vòng đời của sán lá gan, giun đũa , giun kim và cách phòng chống các loại giun sán ?

Cu 3:Tôm sông- Sự phong phú , đa dạng của động vật giáp xác ?

Cu 4:Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện ?

Cu 5:Châu chấu và sự đa dạng của lớp sâu bọ ?

Cu 6:Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ?

Cu 7:Nêu vai trò thực tiễn của ngành chân khớp. Kể tên các động vật thuộc ngành chân khớp ở địa phương em. Nêu những biện pháp bảo vệ những chân khớp có lợi.

Cu 8: ôn tập phần I – Động vật không xương sống ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Học kì 1 Sinh học Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SINH 7 NĂM HỌC 2012 – 2013 Câu 1: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của các ngành, các lớp động vật đã học ? Câu 2:Vòng đời của sán lá gan, giun đũa , giun kim và cách phòng chống các loại giun sán ? Câu 3:Tôm sông- Sự phong phú , đa dạng của động vật giáp xác ? Câu 4:Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện ? Câu 5:Châu chấu và sự đa dạng của lớp sâu bọ ? Câu 6:Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ? Câu 7:Nêu vai trò thực tiễn của ngành chân khớp. Kể tên các đợng vật thuợc ngành chân khớp ở địa phương em. Nêu những biện pháp bảo vệ những chân khớp có lợi. Câu 8: ôn tập phần I – Động vật không xương sống ? ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SINH 7 NĂM HỌC 2012 – 2013 Câu 1:Trai tự vệ bằng cách nào?Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đĩ cĩ hiệu quả? Câu 2:Cách dinh dưỡng của trai cĩ ý nghĩa như thế nào với mơi trường nước? Câu 3: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm? Câu 4: ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi và sắc tố của tơm? Câu 5: Đặc điểm cấu tạo ngồi và chức năng các bộ của nhện? Câu 6: Nêu 3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nĩi riêng và sâu bọ nĩi chung? Câu 7: Hơ hấp ở châu chấu khác với ở tơm như thế nào? Câu 8: Biện pháp chống sâu bọ nhưng an tồn cho mơi trường? Câu 9: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp ? Câu 10: Đặc điểm cấu tạo nào làm chân khớp đa dạng về : tập tính và mơi trường sống?

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ki_1_sinh_hoc_khoi_7.doc
Giáo án liên quan