Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Khối 7 (Có đáp án)

Câu 1 (2đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trong các câu trả lời đúng ở những câu sau:

1. Người ta chia đất ra làm nhiều loại nhằm:

 A. Xác định độ Ph của từng loại đất. C. Xác định tỉ lệ đạm trong đất.

 B. Cải tạo đất và có kế hoạch sử dụng đất hợp lí. D. Cả 3 câu a, b, c.

2. Muốn cây đạt năng suất cao phải đạt những yêu cầu nào sau đây:

 A. Giống tốt. B. Độ phì nhiêu. C. Thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt. D. Cả 3 câu a,b,c.

 3. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ:

 A. Hạt cát, sét. B. Hạt cát, limon. C. Hạt cát, sét, limon. D. Hạt cát, sét, limon và chất mùn.

 4. Sử dụng đất hợp lí để:

A. Cho năng suất cao. B. Làm tăng diện tích đất canh tác. C. Tăng độ phì nhiêu. D. Câu a và c.

Câu 2 (2đ): Hãy chọn các từ, cụm từ:( (a) sinh trưởng và phát triển tốt, (b) chất dinh dưỡng, (c) gieo trồng, (d) thời gian sinh trưởng, (e) mới bén rễ) để điền vào cho ( ) trong các câu sau:

- Bón lót là bón phân vào đất trước khi (1) Bón lót nhằm cung cấp (2) cho cây con ngay khi nó (3)

- Bón thúc là bón phân trong (4) của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây (5)

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Khối 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: XII Ngày soạn:23 11/ 2007 Tiết: 12 Ngày dạy:25/ 11/ 2007 Họ Và Tên....................................................... Lớp: KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐỀ 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu 1 (2đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trong các câu trả lời đúng ở những câu sau: 1. Người ta chia đất ra làm nhiều loại nhằm: A. Xác định độ Ph của từng loại đất. C. Xác định tỉ lệ đạm trong đất. B. Cải tạo đất và có kế hoạch sử dụng đất hợp lí. D. Cả 3 câu a, b, c. 2. Muốn cây đạt năng suất cao phải đạt những yêu cầu nào sau đây: A. Giống tốt. B. Độ phì nhiêu. C. Thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt. D. Cả 3 câu a,b,c. 3. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ: A. Hạt cát, sét. B. Hạt cát, limon. C. Hạt cát, sét, limon. D. Hạt cát, sét, limon và chất mùn. 4. Sử dụng đất hợp lí để: A. Cho năng suất cao. B. Làm tăng diện tích đất canh tác. C. Tăng độ phì nhiêu. D. Câu a và c. Câu 2 (2đ): Hãy chọn các từ, cụm từ:( (a) sinh trưởng và phát triển tốt, (b) chất dinh dưỡng, (c) gieo trồng, (d) thời gian sinh trưởng, (e) mới bén rễ) để điền vào cho å() trong các câu sau: - Bón lót là bón phân vào đất trước khi (1) Bón lót nhằm cung cấp (2) cho cây con ngay khi nó (3) - Bón thúc là bón phân trong (4) của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây (5) Câu 3: (1đ) Em hãy xếp các nhóm từ trong các cột A và B của bảng chođúng với các ý tương đương vào cột trả lời. Các thành phần của đất trồng (A) Vai trò đối với cây trồng (B) Trả lời 1. Chất khí. a. Cung cấp chất dinh dưỡng. VD: 1 +b 2. Chất rắn. b. Cung cấp oxi cho hô hấp và CO2 cho quang hợp. 2 + 3. Chất lỏng. c. Cung cấp nước, giúp vận chuyển các chất trong cây. 3 + II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 5điểm) Câu 1: (2điểm) Độ phì nhiêu của đất là gì? Câu2: (1điểm) Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất cây trồng và chất lượng nông sản? Câu 3: (2điểm) Em hãy cho biết bón phân cho đất càng nhiều càng tốt phải không? Vì sao? ĐỀ 2 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu 1 (2đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trong các câu trả lời đúng ở những câu sau: 1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được áp dụng đối với: a. Cây ngũ cốc. b. Cây họ đậu. c. Cây lấy hạt. d. Cả 3 câu a,b,c. d. Cả 3 câu. 2. Trong trồng trọt hạt để làm giống phải: a. Khô, sạch, không lẫn tạp chất. b. Tỉ lệ hạt lép thấp. c. Không bị sâu bệnh. 3. Tiêu chuẩn nào được dùng để đánh giá một giống tốt? a. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt. b. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. c. Sinh trưởng mạnh, chất lượng, năng suất cao ổn định, chống chịu sâu bệnh. d. Năng suất, chất lượng tốt và ổn định. 4. Phân bón có tác dụng: a. Tăng sản lượng và chất lượng nông sản. b. Tăng các vụ gieo trồng trong năm. c. Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng độ phì nhiêu của đất. Câu 2 (2đ): Hãy chọn các từ, cụm từ:( (a) hóa học, (b) chất lượng nông sản, (c) hữu cơ, (d) độ phì nhiều của đất, (e) vi sinh,( g) năng suất cây trồng) để điền vào cho å() trong các câu sau: -Phân bón là gì? + Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. Có 3 nhóm phân bón là phân(1) VD:C phân hữu cơ, phân (2)và phân (3). - Tác dụng của phân bón: + Phân bón làm tăng (4)., tăng (5)..và tăng (6) . Câu 3: (1đ) Em hãy xếp các nhóm từ trong các cột A và B của bảng cho đúng với các ý tương đương vào cột trả lời. Biện pháp sử dụng đất (A) Mục đích (B) Trả lời 1. Thâm canh tăng vụ. a. Tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh. 1 + 2. Không bỏ đất hoang. b. Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây. 2 + 3. Chọn cây trồng phù hợp với đất. c. Chống xói mòn. 3 + 4. Vừa sử dụng, vừa cải tạo d. Tăng năng suất, sản lượng. 4 + II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 5điểm) Câu 1: ( 2điểm) Em hãy nêu sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính gồm mấy cách? Và nêu đặc điểm của những cách đó ? Câu2: (1điểm) Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế của nước ta? Câu 3: ( 2điểm) Hãy cho biết thế nào là đất trồng? Đất trồng có vai trò gì?ư B:ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Đề 1: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm) Câu 1 (2đ) 1. Ý: B (0,5đ). 2. Ý: D (0,5đ). 3. Ý: D (0,5đ). 4.Ý : D (0,5đ). Câu 2: (2đ) ( Mỗi ý đúng được 0,4 điểm) (1) - c, (2) - b, (3) – e, (4) – d, (5) – a. Câu 3: (1đ) (Mối ý đúng được 0,5đ) (1) – b, (2) – a, (3) - c II/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (2đ) Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi, chất dinh dưỡng cho cây trồng bảo đảm được năng suất cao, đồng thời không chứa các chất độc hại cho cây. Câu 2: (1đ) Phân bón làm tăng độ phì nhiều của đất, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản. Câu 3: (2đ) (Ý 1 đúng 0,5đ, ý 2 đúng 1,5 điểm) - Không - Vì khi bón phân quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối giữa các loại phân nhất là phân hóa học thì năng suất cây trồng không những không tăng mà có khi còn giảm. Đề 2 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm) Câu 1 (2đ) 1. Ý: d (0,5đ). 2. Ý: d (0,5đ). 3. Ý: c (0,5đ). 4.Ý : c (0,5đ). Câu 2: (2đ) ( Mỗi ý đúng được 0,4 điểm) (1) - c, (2) - a, (3) – e, (4) – d, (5) – g, (6) – b Câu 3: (1đ) (Mối ý đúng được 0,25đ) (1) – d, (2) – c, (3) – a, (4) – b II/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (2đ) Gồm có 3 cách. ( Giâm cành, Chiết cành, Ghép mắt) -Giâm cành: là từ 1 đoạn cành cắt rời khỏi thân mẹ đem giâm vào đất cát, sau một thời gian cành giâm ra rể. - Chiết cành: là bóc khoanh vỏ của cành sau đó bó đất. Khi cành đã ra rể thì cắt khỏi cây mẹ và trồng xuống đất. - Ghép mắt: lấy mắt ghép ghép vào một cây khác (gốc ghép). Câu 2: (1đ) Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản xuất khẩu. Câu 3: (2đ) ( Mỗi ý đúng 1 điểm) 1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và tạo ra sản phẩm. 2. Vai trò của đất trồng: Ký Duyệt Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng thẳng.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_khoi_7_co_dap_an.doc