Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Toán lớp 6

Bài 4: ( 3 điểm)

Cho 2 góc kề bù và , biết = 1000 . Gọi Ot là tia phân giác của và Oz là tia phân giác của

a)Tính các góc

b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy, tia Ot là tia phân giác của góc . Chứng minh rằng Ot và Ot là 2 tia đối nhau.

 

doc5 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Toán lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì II Môn Toán lớp 6 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: ( 3 điểm) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? 1) | a28 | = a28 với a Z 2) Nếu a > b thì 3) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. 4) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương. 5) Hai góc kề bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800. 6) Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy thì Bài 2: (2 điểm) a)Thực hiện phép tính: b)Tìm x biết: Bài 3: (2 điểm) Lớp 6A có 45 học sinh. Số học sinh khá bằng số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. Bài 4: ( 2 điểm) Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết = 400 ; = 1200 Tính số đo góc ? Vẽ tia phân giác Om của góc . Tính số đo góc ? Bài 5: ( 1 điểm) So sánh 2 số và Đề kiểm tra chất lượng học kì II Môn Toán lớp 6 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (3 điểm) Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai? 1) Từ a.b = c.d ta có 2) 3) Cho phân số với b > 0 ; nếu a > c 4) Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tỉ số % của muối trong nước biển được tính là: . 100% = 2000% 5) Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù. 6) Nếu thì Ob là tia phân giác của Bài 2: ( 2 điểm) 1) Thực hiện phép tính: a) b) 2) Tìm x biết: a) b) Bài 3: ( 2 điểm) Tổng kết năm học 3 lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt loại giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A bằng tổng số học sinh của cả 3 lớp. Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp. Bài 4: ( 3 điểm) Cho 2 góc kề bù và , biết = 1000 . Gọi Ot là tia phân giác của và Oz là tia phân giác của a)Tính các góc b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy, tia Ot’ là tia phân giác của góc . Chứng minh rằng Ot và Ot’ là 2 tia đối nhau. đáp án chấm kiểm tra chất lượng học kì II Môn Toán lớp 6 Bài 1 ( 3 điểm) Trả lời đúng mỗi câu cho 0,5 điểm. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Đ S S Đ S Đ Bài 2: ( 2 điểm) Mỗi câu đúng cho1 điểm. b) Bài 3: ( 2 điểm) Số học sinh khá là: ( học sinh) (0,5đ) Số học sinh trung bình là: (học sinh) (0,5đ) Số học sinh giỏi là: 45 – ( 15 + 20 ) = 10 ( học sinh) (0,25đ) Trả lời hoặc đáp số (0,25đ) Bài 4: (2 điểm) Vẽ hình đúng (0, 5 đ) a)Vì 2 tia Oy và Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và ( do mà 400 < 1200 ) Nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz. (0,5đ) Do đó: (0,5đ) b) Vì tia Om là tia phân giác của nên (0,5 đ) Bài 5: (1 điểm) Ta có: (0,25đ) (0,25đ) Vì Vậy A < B (0,5 đ) đáp án chấm kiểm tra chất lượng học kì II Môn Toán lớp 6 Bài 1 ( 3 điểm) Trả lời đúng mỗi câu cho 0,5 điểm. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 S S Đ S S Đ Bài 2: ( 2 điểm) mỗi câu 1 điểm, mỗi ý 0,5 điểm 1) a) b) 2) a) b) Bài 3: (2 điểm) Số học sinh giỏi lớp 6A là: ( học sinh) ( 0,5 đ) Số học sinh giỏi lớp 6B là: (học sinh) (0,5 đ) Số học sinh gỏi lớp 6C là: 45 – ( 15 + 18) = 12 ( học sinh) (0,5 đ) Trả lời hoặc đáp số (0,5 đ) Bài 4: ( 3 điểm) -Vẽ hình đúng ( 0,5 đ) a) Tính đúng ( 0,5 đ) (0,5 đ) ( 0,5 đ) b) Chứng minh đúng (1 đ)

File đính kèm:

  • docthi HK II.doc
Giáo án liên quan