Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 năm học 2013-2014 môn: Toán - lớp 4

I - Phần I : (2đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

1) 6800 dm2 = . . . . . . . . . . . .m2 . Số thích hợp vào chỗ chấm là :

 A. 680 000 ; B. 68.000 ; C. 680 ; D. 68

2) Trong các số 600; 405 ; 172 ; 490. Số vừa chia hết cho 2 và chia hết cho 5 là:

 A. 405 ; 490; 600; B. 600; 490 C. 490 ; 172 ; D. 405 ; 172

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 năm học 2013-2014 môn: Toán - lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ & tên HS ......................................................................... Lớp : ... Trường .............................................................. Số BD.........Phòng............................................................. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I Năm học : 2013-2014- MÔN : TOÁN -LỚP 4 ( Thời gian làm bài 40phút) ..................................................................................................................................................................... Điểm I - Phần I : (2đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 1) 6800 dm2 = . . . . . . . . . . . .m2 . Số thích hợp vào chỗ chấm là : A. 680 000 ; B. 68.000 ; C. 680 ; D. 68 2) Trong các số 600; 405 ; 172 ; 490. Số vừa chia hết cho 2 và chia hết cho 5 là: A. 405 ; 490; 600; B. 600; 490 C. 490 ; 172 ; D. 405 ; 172 3) Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là : A . 868 ; B . 156 + 244 ; C . 300 ; D . 400. 4) Số trung bình cộng của 2 số là 66, trong đó số lớn là 72 thì số bé là : A. 59 ; B. 72 ; C. 60 ; D. 61 II - Phần 2: (8đ) Bài 1: (3đ) Đặt tính rồi tính . 1845 : 15 ; 2420 : 12 ; 374 x 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4dm B 4dm M Bài 2: (2đ)Cho hình vuông ABCD có cạnh 4dm. Vẽ tiếp hình Vuông BMNC ( như hình bên). Xác định các yếu tố cạnh, góc chu vi và viết tiếp vào dấu chấm cho hợp lý: D C N a. Hình AMND là hình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . b. Cạnh BC vuông góc với các cạnh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Tính chu vi hình AMND : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... .. . . . . . .. . . .. .... . Không viết vào khung này ............................................................................................................................................................ Bài 3.(2đ) Một trường có 246 học sinh, trong đó số học sinh nam hơn số học sinh nữ 46 em . Tính số học sinh nam, số học sinh nữ trong trường. Giải : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 4: ( 1đ) Số học sinh giỏi khối bốn và khối năm bằng số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 3, trong đó số học sinh giỏi khối bốn nhiều hơn số học sinh giỏi khối năm 4em . Tính số học sinh giỏi mỗi khối. Giải : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docde thi cuoi ki I(3).doc