Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27: Nhân giống vật nuôi (Bản hay)

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

Học sinh biết và hiểu được phương pháp chọpn phối và nhân phối thuần chủnh giống vật nuôi .

1.2. Kĩ năng

Học sinh thực hiện được và thành thạo kĩ năng phân biệt các khái niệm : “ Nhân giống – nhân giống thuần chủng”

1.3. Thái độ

Thông qua việc tìm hiểu phương pháp chọn phối và nhân phối vật nuôi. Học sinh cảm thấy có thêm vốn kiến thức đã vận dụng vào thực tế, từ đó giúp các em hứng thú hơn trong học tập bộ môn .

2. Nội dung học tập

Nhân giống thuần chủng

3. Chuẩn bị

3.1. Giáo viên: Nội dung thảo luận

3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu các thông tin từ SGK

4. Tiến trình day học

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

 4.2. Kiểm tra miệng

 Câu hỏi:

a) Hãy nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi? Kể một số phương pháp chọn giống vật nuôi? (8đ)

b) Thế nào là chọn phối ? Mục đích của chọn phối là gì? (2đ)

 Trả lời:

a) Khái niệm về chọn giống vật nuôi:

 Chọn giống vật nuôi là quá trình chọn lựa ra những con dực và con cái để làm giống nhằm phù hợp với mục đích chăn nuôi. (4đ)

 Một số phương pháp chọn giống vật nuôi: (4đ)

 - Chọn lọc hàng loạt

 - Kiểm tra năng suất.

b) Chọn phối chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản (1đ)

 Mục đích của chọn phối là để nhân lên 1 giống tốt đã có hoặc lai tạo (1đ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27: Nhân giống vật nuôi (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25 - Tiết 27 Ngày dạy: Bài 34 NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức Học sinh biết và hiểu được phương pháp chọpn phối và nhân phối thuần chủnh giống vật nuôi . 1.2. Kĩ năng Học sinh thực hiện được và thành thạo kĩ năng phân biệt các khái niệm : “ Nhân giống – nhân giống thuần chủng” 1.3. Thái độ Thông qua việc tìm hiểu phương pháp chọn phối và nhân phối vật nuôi. Học sinh cảm thấy có thêm vốn kiến thức đã vận dụng vào thực tế, từ đó giúp các em hứng thú hơn trong học tập bộ môn . 2. Nội dung học tập Nhân giống thuần chủng 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: Nội dung thảo luận 3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu các thông tin từ SGK 4. Tiến trình day học 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng Câu hỏi: a) Hãy nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi? Kể một số phương pháp chọn giống vật nuôi? (8đ) b) Thế nào là chọn phối ? Mục đích của chọn phối là gì? (2đ) Trả lời: a) Khái niệm về chọn giống vật nuôi: Chọn giống vật nuôi là quá trình chọn lựa ra những con dực và con cái để làm giống nhằm phù hợp với mục đích chăn nuôi. (4đ) Một số phương pháp chọn giống vật nuôi: (4đ) - Chọn lọc hàng loạt - Kiểm tra năng suất. b) Chọn phối chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản (1đ) Mục đích của chọn phối là để nhân lên 1 giống tốt đã có hoặc lai tạo (1đ) 4.3. Tiến trình bài học Hoạt động gv - hs Nội dung Hoạt động 1: (10 phút) Tìm hiểu về chọn giống vật nuôi * Mục tiêu: Hiểu khái niệm về chọn giống GV: Cho hs đọc thông tin phần I sgk trang 91 và treo bảng phụ các câu hỏi thảo luận sau: - Thế nào là nhân phối giống ? HS: Tự trả lời GV: Yêu cầu HS tự nghiên cứu thông tin. - Kể các phương pháp nhân phối giống ? HS: Tiến hành thảo luận nhóm, ghi nhận kết quả – Cử đại diện nhóm báo cáo – Hs nhóm khác nhận xét GV: Chốt lại vấn đề chính Hoạt động 2: (20 phút) Tìm hiểu nhân giống thuần chủng * Mục tiêu: Hiểu khái niệm và mục đích của nhân giống GV: Cho hs đọc nội dung phần II và yêu cầu hs thảo luận nhóm các vấn đề sau: - Nhân giống thuần chủng là gì? HS: Tự trả lời GV: Yêu cầu HS tự nghiên cứu thông tin: - Cần chú ý đến các công việc gì để việc nhân giống thuần chủng đạt hiệu quả ? HS: Thảo luận theo nhóm Đại diện nhóm báo cáo HS nhóm khác nhận xét GV: Chốt lại từng vấn đề GV: Cho học sinh thảo luận yêu cầu sau: Phân biệt 2 khái niệm “Nhân giống và nhân giống thuần chủng?” HS: Tiến hành nghiên cứu câu hỏi, cử đại diện báo cáo – Tự đánh giá lẫn nhau GV: Chốt lại vấn đề chính I. Chọn phối 1. Thế nào là chọn phối ? Chọn phối là chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản 2. Các phương pháp chọn phối - Chọn phối cùng giống. - Chọn phối khác giống. II. Nhân giống thuần chủng 1. Nhân giống thuần chủng là gì? Nhân giống thuần chủng là quá trình chọn giữa con đực với con cái của cùng một giống để cho sinh sản 2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? - Xác định rõ mục đích, chọn phối tốt. - Không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi . 4.4. Tổng kết - Chọn giống là gì? Em hãy lấy ví dụ về chọn giống cùng giống và chọn giống khác giống ? HS: Chọn phối là chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản VD: Chọn phối lợn Ỉ đực với lợn Ỉ cái sẽ được thế hệ sau đều là những lợn Ỉ cùng bố mẹ. - Em cho biết mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng ? HS: Mục đích của chọn phối là để nhân lên 1 giống tốt đã có hoặc lai tạo Có 2 phương pháp : chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học Đối với bài học này: - Học sinh học bài . - Trả lời câu hỏi trong SGK. - Xem thêm phần ghi nhớ SGK trang 92. Đối với bài học sau: - Chuẩn bị bài: Thực hành “ Nhận biết và chọn 1 số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều” - Đọc kĩ nội dung bài thực hành SGK trang 93 Chú ý : Quy trình thực hành 5. Phụ lục (không)

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_27_nhan_giong_vat_nuoi_ban_hay.doc