Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28, Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc quản lý giống vật nuôi - Nguyễn Thị Thu Huyền

I , Mục tiêu bài học:

1. Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.

2. Biết được một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ, phóng to sơ đồ 9.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Tổ chức:

Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4

Ngày dạy

Sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

1. Em hãy cho biết đặc điểm về sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

3. Bài mới:

 A/ Mở bài: GV đặt vấn đề vào bài.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 01/07/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28, Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc quản lý giống vật nuôi - Nguyễn Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 28: Bài 33 Một số phương pháp chọn lọc quản lý giống vật nuôi Ngày soạn: I , Mục tiêu bài học: 1. Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. 2. Biết được một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi. II. Chuẩn bị: Bảng phụ, phóng to sơ đồ 9. III. Tiến trình lên lớp: 1. Tổ chức: Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4 Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 1. Em hãy cho biết đặc điểm về sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 3. Bài mới: A/ Mở bài: GV đặt vấn đề vào bài. B/ Phát triển bài: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV thuyết trình. HS đọc G SGK. ? Em hãy lấy ví dụ khác về chọn giống vật nuôi. ? Có những phương pháp nào để chọn giống vật nuôi? cho ví dụ? GV thuyết trình. ? Quản lý giống vật nuôi nhằm mục đích gì? Quan sát sơ đồ 9 điền vào chôc trống trong vở bài tập cá mức độ cần thiết từ cao xuống thấp. I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi: Căn cứ vao mục đích chăn nuôi để chọn những con đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi. II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi: - Chọn lọc hàng loạt: Dựa vào tiêu chẩn đã định trước, chọn những ca thể tốt làm giống. - Kiểm tra năng suất: Những giống vật nuôi tốt, được nuôi dưỡng trong cùng điều kiện chuẩn rồi đem so sánh với những tiêu chẩn đã định trước để chọn những con tốt nhất giữ lại làm giống. III. Quản lý giống vật nuôi: - Gồm việc tổ chức và sử dụng giống vật nuôi. - Mục đích: Giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp. Bài tập: a. Đăng ký quốc gia các giống vật nuôi. b. Phân vùng chăn nuôi. c. chính sách chăn nuôi. d. Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình. C/ Củng cố: HS đọc phần ghi nhớ bài 33 D/ Kiểm tra đánh giá: - Gọi HS trả lời các câu hỏi cuối bài 33 E/Hớng dẫn về nhà: + Học bài . + Tự trả lời các câu hỏi cuối bài. + Đọc trước bài 34 sgk- 91

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_28_bai_33_mot_so_phuong_phap_ch.doc