Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi - Chu Thị Quyên

I. Mục tiêu: HS

+ Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.

+ Biết được một số phương pháp chọn lọc giống và quản lí giống vật nuôi .

II. Chuẩn bị .

GV : chuẩn bị sơ đồ 9 trên bảng phụ

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

1. ổn định tổ chức lớp .

2. kiểm tra bài cũ. Em cho biết các đặc điểm sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi?

3. Bài mới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi - Chu Thị Quyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 28 : Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. I. Mục tiêu: HS + Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. + Biết được một số phương pháp chọn lọc giống và quản lí giống vật nuôi . II. Chuẩn bị . GV : chuẩn bị sơ đồ 9 trên bảng phụ III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học. 1. ổn định tổ chức lớp . 2. kiểm tra bài cũ. Em cho biết các đặc điểm sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi? 3. Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về cách chọn giống vật nuôi. GV : Yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin SGK cho biết khái niệm về chọn giống vật nuôi? HS : GV : Em có thể nêu một ví dụ khác về chọn giống vật nuôi? HS : Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phương pháp chọn giống vật nuôi. GV : yêu cầu học sinh thảo luận nhóm. GV : Hãy cho biết phương pháp chọn lọc hàng loạt ? HS : GV : Cách kiểm tra cá thể người ta làm thế nào? HS : Hoạt động 3: Tìm hiểu cách quản lí giống vật nuôi. GV : Treo bảng phụ sơ đồ 9 GV : Cho biết biện pháp quản lí giống vật nuôi? Hoạt động 4: Tổng kết bài. GV : Hệ thống bài dạy HS ; Đọc phần ghi nhớ I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi. + Căn cứ vào mục đích chăn nuôiđể chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi. II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi. 1. Chọn lọc hàng loạt: + Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước , rồi căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để chọn lựa từ trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất làm giống . 2. Kiểm tra năng suất : Các vật nuôi tham gia chọn lọc được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện (chuẩn) , trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã định trước. III. Quản lí giống vật nuôi. + Đăng kí quốc gia các giống vật nuôi. + Phân vùng chăn nuôi. + Chính sách chăn nuôi. + Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình. 4. Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi . + Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ? + Theo em muốn quản lí tốt giống vật nuôi cần phải làm gì?

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_28_mot_so_phuong_phap_chon_loc.doc