Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34, Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

I.MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:

 _ Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.

 _ Biết được một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang dùng ở nước ta.

 _ Hiểu được vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi.

 2.Kỹ năng:

 Có được một số kỹ năng chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.

 3.Thái độ:

 Có ý thức trong việc chọn và quản lí giống vật nuôi.

 II.CHUẨN BỊ:

 1.Giáo viên:

 _ Sơ đồ 9 SGK phóng to

 _ Bảng con và phiếu học tập

 2. Học sinh:

 Xem trước bài 33

 III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. Kiểm tra bài cũ:

 _ Cho biết các đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

 _ Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trường và phát dục của vật nuôi?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34, Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 7A Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Lớp dạy: 7B Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Tiết 34 BÀI 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: _ Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. _ Biết được một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang dùng ở nước ta. _ Hiểu được vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi. 2.Kỹ năng: Có được một số kỹ năng chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. 3.Thái độ: Có ý thức trong việc chọn và quản lí giống vật nuôi. II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: _ Sơ đồ 9 SGK phóng to _ Bảng con và phiếu học tập 2. Học sinh: Xem trước bài 33 III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: _ Cho biết các đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. _ Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trường và phát dục của vật nuôi? 2.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Khái niệm về chọn giống vật nuôi _ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.SGK và trả lời các câu hỏi: + Thế nào là chọn giống vật nuôi? _ Giáo viên giải thích ví dụ trong SGK và giải thích cho học sinh hiểu thêm về chọn giống vật nuôi: Em có thể nêu 1 ví dụ khác về chọn giống vật nuôi : _ Giáo viên sửa, bổ sung, ghi bảng _ Học sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi: à Là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống. à Học sinh suy nghĩ và cho ví dụ. _ Học sinh nghe và ghi bài. I.Khái niệm về chọn giống vật nuôi: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi Hoạt động 2: Một số phương pháp chọn giống vật nuôi _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II SGK và trả lời các câu hỏi: + Thế nào là chọn lọc hàng loạt? + Em có thể cho một số ví dụ về chọn lọc hàng loạt? + Thế nào phương pháp kiểm tra năng suất? + Hiện nay người ta áp dụng phương pháp kiểm tra năng suất đối với những vật nuôi nào? + Trong phương pháp kiểm tra năng suất lợn giống dựa vào những tiêu chuẩn nào? + Nêu lên ưu và nhược điểm của 2 phương pháp trên. _ Học sinh đọc và trả lời: à Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước rồi căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để chọn lựa từ trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất làm giống. à Học sinh cho ví dụ. + Phương pháp chọn lọc hàng loạt có: * Ưu điểm là đơn giản, phù hợp với trình độ kỹ thuật còn thấp. * Nhược điểm là độ chính xác không cao. + Phương pháp kiểm tra năng suất có: * Ưu điểm là có độ chính xác cao hơn * Nhược điểm là khó thực hiện. II.Một số phương pháp chọn giống vật nuôi: 1.Phương pháp chọn lọc giống hàng loạt: Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước và sức sản xuất của từng vật nuôi trong đàn để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống. 2.Phương pháp kiểm tra năng suất : Các vật nuôi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn”trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã định trước lựa những con tốt nhất giữ lại làm giống . Hoạt động 3: Quản lí giống vật nuôi. _ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục III SGK và trả lời các câu hỏi: + Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì? _ Giáo viên nhận xét, bổ sung. _ Học sinh đọc và trả lời: à Nhằm mục đích giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi. _ Học sinh lắng nghe. III. Quản lí giống vật nuôi: _ Mục đích: nhằm giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về mặt di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi. _ Có 4 biện pháp: + Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi + Phân vùng chăn nuôi + Chính sách chăn nuôi + Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình. 3.Củng cố: - Nêu câu hỏi tóm tắt nội dung chính của bài. 4. Dặn dò: _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh . _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 34.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_34_bai_33_mot_so_phuong_phap_ch.doc