Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 11 (Bản hay)

Cu 1:Căn cứ vào hình thức bón phân , người ta chia thành các cách bón sau:

 a.ž Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. b.ž Bón thúc, bón lót.

 c.Bón thúc, bón theo hàng,phun trên lá d .Bón lót ,bón vãi ,theo hốc .

 Cu 2: Vai trò của trồng trọt đối với môi trường

 a.Cung cấp nguyên liệu chế biến sản phẩm nông nghiệp b.Điều hoà không khí

 c.Sản phẩm của trồng trọt để xuất khẩu d.Cung cấp thực phẩm

Cu 3:Tác hại của su bệnh l:

 a. Ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. b. Ảnh hưởng xấu đến đất trồng trọt.

 c. Gây ô nhiểm môi trường trên đất trồng. d. Tăng năng suất và chất lượng nông sản Cu 4:Bón vãi (rãi) có ưu điểm:

 a.Nhanh, ít tốn công lao động b.Tiết kiệm được phân bón

 c.Cây dễ sử dụng d.Cần có dụng cụ

doc10 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 11 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11 Ngày soạn : Tuần11 Ngàydạy: Kiểm tra viết. I) Mục tiêu HS nắm được kiến thức cơ bản cĩ hệ thống Rèn kĩ năng tư duy, kĩ năng tổng hợp, phân tích, khái quát kiến thức. GD ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong giờ kiểm tra II) Chuẩn bị 1) Giáo viên Hệ thống câu hỏi phù hợp trình độ HS 2) Học sinh Ơn tập tốt kiến thức đã học III/Các hoạt động chủ yếu 1) ổn định lớp (1 phút) 2) Kiểm tra 3/Tìm tòi và phát hiện kiến thức mới Phần I :Thiết lập ma trận Đáp án I/PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) Đáp án Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Đề 1 a b a a a b a c Đề 2 a b a a a c b a II/PHẦN TỰ LUẬN(6đ) Câu 1: -Sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng ,phát triển của cây trồng Làm giảm năng suất ,chất lượng nông sản Câu 2: _ Khai hoang, lấn biển nhằm tăng diện tích đất canh tác _ Tăng vụ trên đơn vị diện tích nhằm sản xuất ra nhiều nông sản _ Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt nhằm tăng năng suất cây trồng Câu 3:Thực tế Trường THCS Thị Trấn KIỂM TRA 1TIẾT Tuần 12 Tiết 11 Lớp: 7/. MƠN: CƠNG NGHỆ Ngày : Họ và tên: ĐỀ 1 Điểm Lời phê của giáo viên A/PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) I.Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: Câu 1:Căn cứ vào hình thức bón phân , người ta chia thành các cách bón sau: a.ž Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. b.ž Bón thúc, bón lót. c.Bón thúc, bón theo hàng,phun trên lá d .Bón lót ,bón vãi ,theo hốc . Câu 2: Vai trò của trồng trọt đối với môi trường a.Cung cấp nguyên liệu chế biến sản phẩm nông nghiệp b.Điều hoà không khí c.Sản phẩm của trồng trọt để xuất khẩu d.Cung cấp thực phẩm Câu 3:Tác hại của sâu bệnh là: a. Ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. b. Ảnh hưởng xấu đến đất trồng trọt. c. Gây ơ nhiểm mơi trường trên đất trồng. d. Tăng năng suất và chất lượng nơng sản Câu 4:Bón vãi (rãi) có ưu điểm: a.Nhanh, ít tốn công lao động b.Tiết kiệm được phân bón c.Cây dễ sử dụng d.Cần có dụng cụ Câu 5:Giâm cành là: a.Cắt cành cắm xuống đất ẩm. b.Lột một đoạn vỏ và bó đất hoặc phân hữu cơ. c.Cắt một mẫu vỏ ngay mắt lá (mắt ghép) ghép vào một cây khác. d.Gieo một thời gian rồi cắt đem trồng Câu 6:Để diệt trừ sâu bệnh nhanh, ít tốn công ta áp dụng biện pháp: a.Biện pháp thủ công b.Biện pháp hoá học c.Biện pháp sinh học d.Cả câu a và c đúng. Câu 7:Côn trùng cókiểu biến thái hoàn toàn phá hoại cây trồng mạnh nhất ờ giai đoạn: a.Sâu non b.Trứng c.Nhộng d.Sâu trưởng thành Câu 8:ĐÊt trång lµ g× ? a. Kho dù tr÷ thøc ¨n cđa c©y . b. Do ®¸ nĩi mđn ra, c©y nµo cịng sèng ®­ỵc. c. Líp bỊ mỈt t¬i xèp cđa tr¸i ®Êt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c©y trång. d. Líp ®¸ xèp trªn bỊ mỈt tr¸i ®Êt. B/PHẦN TỰ LUẬN(5đ) 1.Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh hại cây trồng?(2 điểm) 2. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì? Tác dụng của từng biện pháp (2đ) 3-Ở địa phương em sống đã thực hiện trồng trọt như thế nào góp phần bảo vệ môi trường (1đ) BÀI LÀM Trường THCS Thị Trấn KIỂM TRA 1TIẾT Tuần 12 Tiết 11 Lớp: 7/. MƠN: CƠNG NGHỆ Ngày : Họ và tên: ĐỀ 2 Điểm Lời phê của giáo viên A/PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) I.Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: . Câu 1:Tác hại của sâu bệnh là: a. Ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. b. Ảnh hưởng xấu đến đất trồng trọt. c. Gây ơ nhiểm mơi trường trên đất trồng. d. Tăng năng suất và chất lượng nơng sản Câu 2: Vai trò của trồng trọt đối với môi trường a.Cung cấp nguyên liệu chế biến sản phẩm nông nghiệp b.Điều hoà không khí c.Sản phẩm của trồng trọt để xuất khẩu d.Cung cấp thực phẩm Câu 3:Căn cứ vào hình thức bón phân , người ta chia thành các cách bón sau: a.ž Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. b.ž Bón thúc, bón lót. c.Bón thúc, bón theo hàng,phun trên lá d .Bón lót ,bón vãi ,theo hốc Câu 4:Giâm cành là: a.Cắt cành cắm xuống đất ẩm. b.Lột một đoạn vỏ và bó đất hoặc phân hữu cơ. c.Cắt một mẫu vỏ ngay mắt lá (mắt ghép) ghép vào một cây khác. d.Gieo một thời gian rồi cắt đem trồng Câu 5:Bón vãi (rãi) có ưu điểm: a.Nhanh, ít tốn công lao động b.Tiết kiệm được phân bón c.Cây dễ sử dụng d.Cần có dụng cụ Câu 6:Côn trùng cókiểu biến thái hoàn toàn phá hoại cây trồng mạnh nhất ờ giai đoạn: a.Sâu non b.Trứng c.Nhộng d.Sâu trưởng thành Câu 7:ĐÊt trång lµ g× ? a. Kho dù tr÷ thøc ¨n cđa c©y . b. Do ®¸ nĩi mđn ra, c©y nµo cịng sèng ®­ỵc. c. Líp bỊ mỈt t¬i xèp cđa tr¸i ®Êt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c©y trång. d. Líp ®¸ xèp trªn bỊ mỈt tr¸i ®Êt. Câu 8:Để diệt trừ sâu bệnh nhanh, ít tốn công ta áp dụng biện pháp: a.Biện pháp thủ công b.Biện pháp hoá học c.Biện pháp sinh học d.Cả câu a và c đúng B/PHẦN TỰ LUẬN(6đ) 1.Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh hại cây trồng?(2 điểm) 2. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì? Tác dụng của từng biện pháp (3đ) 3-Ở địa phương em sống đã thực hiện trồng trọt như thế nào góp phần bảo vệ môi trường (1đ) BÀI LÀM Trường THCS Thị Trấn KIỂM TRA 1TIẾT Tuần 12 Tiết 11 Lớp: 7/. MƠN: CƠNG NGHỆ Ngày : Họ và tên: ĐỀ 3 Điểm Lời phê của giáo viên A/PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) I.Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: Câu 1:Căn cứ vào hình thức bón phân , người ta chia thành các cách bón sau: a.ž Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. b.ž Bón thúc, bón lót. c.Bón thúc, bón theo hàng,phun trên lá d .Bón lót ,bón vãi ,theo hốc . Câu 2: Vai trò của trồng trọt đối với môi trường a.Cung cấp nguyên liệu chế biến sản phẩm nông nghiệp b.Điều hoà không khí c.Sản phẩm của trồng trọt để xuất khẩu d.Cung cấp thực phẩm Câu 3:Tác hại của sâu bệnh là: a. Ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. b. Ảnh hưởng xấu đến đất trồng trọt. c. Gây ơ nhiểm mơi trường trên đất trồng. d. Tăng năng suất và chất lượng nơng sản Câu 4:Bón vãi (rãi) có ưu điểm: a.Nhanh, ít tốn công lao động b.Tiết kiệm được phân bón c.Cây dễ sử dụng d.Cần có dụng cụ Câu 5:Giâm cành là: a.Cắt cành cắm xuống đất ẩm. b.Lột một đoạn vỏ và bó đất hoặc phân hữu cơ. c.Cắt một mẫu vỏ ngay mắt lá (mắt ghép) ghép vào một cây khác. d.Gieo một thời gian rồi cắt đem trồng Câu 6:Để diệt trừ sâu bệnh nhanh, ít tốn công ta áp dụng biện pháp: a.Biện pháp thủ công b.Biện pháp hoá học c.Biện pháp sinh học d.Cả câu a và c đúng. Câu 7:Côn trùng cókiểu biến thái hoàn toàn phá hoại cây trồng mạnh nhất ờ giai đoạn: a.Sâu non b.Trứng c.Nhộng d.Sâu trưởng thành Câu 8:ĐÊt trång lµ g× ? a. Kho dù tr÷ thøc ¨n cđa c©y . b. Do ®¸ nĩi mđn ra, c©y nµo cịng sèng ®­ỵc. c. Líp bỊ mỈt t¬i xèp cđa tr¸i ®Êt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c©y trång. d. Líp ®¸ xèp trªn bỊ mỈt tr¸i ®Êt. B/PHẦN TỰ LUẬN(6đ) 1.Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất(3đ) 2.Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh hại cây trồng?(2 đ) 3.Ở địa phương em sống đã thực hiện trồng trọt như thế nào góp phần bảo vệ môi trường (1đ) BÀI LÀM Trường THCS Thị Trấn KIỂM TRA 1TIẾT Tuần 12 Tiết 11 Lớp: 7/. MƠN: CƠNG NGHỆ Ngày : Họ và tên: ĐỀ 4 Điểm Lời phê của giáo viên A/PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) I.Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: . Câu 1:Tác hại của sâu bệnh là: a. Ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. b. Ảnh hưởng xấu đến đất trồng trọt. c. Gây ơ nhiểm mơi trường trên đất trồng. d. Tăng năng suất và chất lượng nơng sản Câu 2: Vai trò của trồng trọt đối với môi trường a.Cung cấp nguyên liệu chế biến sản phẩm nông nghiệp b.Điều hoà không khí c.Sản phẩm của trồng trọt để xuất khẩu d.Cung cấp thực phẩm Câu 3:Căn cứ vào hình thức bón phân , người ta chia thành các cách bón sau: a.ž Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. b.ž Bón thúc, bón lót. c.Bón thúc, bón theo hàng,phun trên lá d .Bón lót ,bón vãi ,theo hốc Câu 4:Giâm cành là: a.Cắt cành cắm xuống đất ẩm. b.Lột một đoạn vỏ và bó đất hoặc phân hữu cơ. c.Cắt một mẫu vỏ ngay mắt lá (mắt ghép) ghép vào một cây khác. d.Gieo một thời gian rồi cắt đem trồng Câu 5:Bón vãi (rãi) có ưu điểm: a.Nhanh, ít tốn công lao động b.Tiết kiệm được phân bón c.Cây dễ sử dụng d.Cần có dụng cụ Câu 6:Côn trùng cókiểu biến thái hoàn toàn phá hoại cây trồng mạnh nhất ờ giai đoạn: a.Sâu non b.Trứng c.Nhộng d.Sâu trưởng thành Câu 7:ĐÊt trång lµ g× ? a. Kho dù tr÷ thøc ¨n cđa c©y . b. Do ®¸ nĩi mđn ra, c©y nµo cịng sèng ®­ỵc. c. Líp bỊ mỈt t¬i xèp cđa tr¸i ®Êt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm c©y trång. d. Líp ®¸ xèp trªn bỊ mỈt tr¸i ®Êt. Câu 8:Để diệt trừ sâu bệnh nhanh, ít tốn công ta áp dụng biện pháp: a.Biện pháp thủ công b.Biện pháp hoá học c.Biện pháp sinh học d.Cả câu a và c đúng B/PHẦN TỰ LUẬN(6đ) 1.Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất(3đ) 2.Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh hại cây trồng?(2 đ) 3.Ở địa phương em sống đã thực hiện trồng trọt như thế nào góp phần bảo vệ môi trường (1đ) BÀI LÀM

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_11_ban_hay.doc