Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 19-22

I. Mục tiêu của bài học :

1. Kiến thức: XĐ được vai trò của rừng, nêu được thực trạng rừng của nước ta hiện nay

 Nêu được các nhiệm vụ của việc trồng rừng ở nước ta và ở địa phương em.

2. Kỹ năng: Quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.

3. Thái độ: GD ý thức HS chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng.

II. Chuẩn bị :

 - GV : + Tranh phãng to h×nh 34,35 SGK.

 Tìm hiểu vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng ở địa phương em.

III. Các bước lên lớp :

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc12 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 19-22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 19B Ngày soạn : 26/12/2012 Tiết : 20 Ngày dạy : Bài 21 : LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ I. Mục tiêu bài học : 1.Kiến thức: - Hiểu được k/n về luân canh, xen canh, tăng vụ. - Biết được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 2.Kỹ năng: Biết phân tích, so sánh. 3.Thái độ: Có ý thức tham gia lao động cùng gia đình. II. Chuân bị : - GV : + Tranh phóng to H.33 SGK + Bảng phụ. - HS : Xem trước nội dung bài ở nhà. III. Các bước lên lớp : 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Mục tiêu của ngành trồng trọt là ngày càng tăng năng suất và sản lượng nông sản. Muốn tăng năng suất và sản lượng sản phẩm thì cần có những biện pháp nào? Bài hnay chúng ta sẽ tìm hiểu một số PP giúp tăng năng suất và sản lượng trong trồng trọt. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu về các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ. - GV: Luân canh, xen canh, tăng vụ là những phương thức canh tác phổ biến trong SX trồng trọt. - Y/C HS đọc tông tin SGK. (?) Luân canh là gì ?cho ví dụ. - Gọi HS NXBS - GV lấy VD về luân canh.( Lúa mùa- dưa hấu- lúa xuân ) - GVKL (?) Kể tên các loại hình luân canh.Cho VD. - Gọi HS NXBS - GVKL - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Xen canh là gì. - GV treo H.33 SGK cho HS QS. (?) Nêu vài VD về hình thức xen canh mà em biết. -Gọi HS NXBS - GV KL - GV: Trước đây chỉ trồng 1 vụ lúa, nhưng do giải quyết được nước tưới và có giống ngắn ngày nên đã trồng được 2 vụ, rồi 3 vụ lúa. (?) Vậy tăng vụ là gì. (?) Ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ 1 năm/1 đvdt. - Gọi HS trả lời, NXBS - GV KL - Lắng nghe. - HS đọc thông tin SGK. - Là luân phiên trồng nhiều loại cây trồng khác nhau / 1 đvdt. VD: Luân canh giữa lúa- ngô- đậu - HS NXBS. - Có hai hình thức luân canh: Luân canh giữa những cây trồng cạn với nhau( ngô- đậu tương) Và luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước.( ngô-đổ- Lúa mùa ) - HS NXBS - HS đọc thông tin SGK. - Trồng 2 loại cây trồng khác nhau vào cùng thời điểm/ 1đvdt. - HS QS H.33 +- HS suy nghĩ lấy VD. - HS NXBS . - Lắng nghe - Tăng số vụ gieo trồng trên năm/ 1đvdt. - HS liên hệ thực tế trả lời - HS NXBS I. Luân canh, xen canh, tăng vụ: 1. Luân canh. Luân canh là luân phiên nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. VD: Khoai- lúa hè thu- lúa mùa. 2. Xen canh. Trên cùng một đvdt trồng 2 loại hoa màu khác nhau cùng 1 lúc hoặc cách nhau thời điểm không lâu. VD: Trồng xen đậu tương với ngô. 3. Tăng vụ. Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm/1đvdt. VD: Trồng 2 vụ lúa , 1 vụ lúa 1vụ màu. HĐ2: Tìm hiểu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Y/C HS Ng/cứu nội dung của bài tập điền khuyết - Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập trg 51 SGK. Y/C HS Tluận nhóm hoàn thiện. - Gọi HS báo cáo, HS khác NXBS. - GV NX, đưa đáp án đúng. - HS ng/cứu thông tin của bài tập trao đổi nhóm thống nhất đáp án. - HS báo cáo kquả Tluận. II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Luân canh: Tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu bệnh. - Xen canh: Sử dụng hợp lí ánh sáng, đất và giãm sâu bệnh. - Tăng vụ: Tăng thêm sản phẩm thu hoạch. 4. Củng cố : Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. Nêu câu hỏi, gọi HS trả lời. 5. Hướng dẫn về nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Xem trước phần II: Lâm nghiệp và chuẩn bị bài 19. Tìm hiểu vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng ở địa phương em. IV. Rút kinh nghiệm: . Duyệt tuần19B 27/12/2012 TT Nguyễn Văn Hiếu Tuần: 20 Ngày soạn : 02/01/2013 Tiết : 21 Ngày dạy : Bài 22 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG I. Mục tiêu của bài học : Kiến thức: XĐ được vai trò của rừng, nêu được thực trạng rừng của nước ta hiện nay Nêu được các nhiệm vụ của việc trồng rừng ở nước ta và ở địa phương em. 2. Kỹ năng: Quan sát, so sánh, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: GD ý thức HS chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng. II. Chuẩn bị : - GV : + Tranh phãng to h×nh 34,35 SGK. + Tham kh¶o c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi. - HS : Xem tr­íc néi dung bµi ë nhµ. Tìm hiểu vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng ở địa phương em. III. Các bước lên lớp : Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: HĐGV HĐHS Nội dung HĐ1: Tìm hiểu vai trò của rừng và trồng rừng. - Treo H.34 SGK cho HS QS. - Y/C HS T.luận nhóm tìm ra vai trò của rừng - Nêu câu hỏi gợi ý HS trả lời (?) Dựa vào H.a em hãy cho biết rừng có vai trò gì đối với môi trường? (?) Hình b em hãy cho biết rừng có vai trò gì đối với môi trường? (?) Qua H.a và b chúng ta thấy rừng có vai trò gì. (?) Hình c minh họa về vai trò gì của rừng? (?) Em hãy kể tên những đồ vật được làm bằng gỗ? Qua đó em hãy cho biết rừng có vai trò gì? (?) Quan sát H.e và g em biết được vai trò gì của rừng ? - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS. - GVNXKL: GD HS có y thức bảo vệ môi trường - Quan sát H.34 SGK - Chia nhóm T.luận tìm ra các vai trò của rừng và trồng rừng. + Hút khí cacbonic, hút bụi góp phần làm sạch bầu không khí. + Hạn chế xói mòn, giảm tốc độ dòng chảy, chắn gió. + Góp phần bảo vệ môi trường. + Cung cấp lâm sản xuất khẩu + Bàn, ghế, giường, tủ, Có vai trò cung cấp lâm sản phục vụ cho đời sống con người. + Phục vụ tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học.. - Đại diện nhóm báo k/quả T.luận, nhóm khác NXBS. I. Vai trò của rừng và trồng rừng: - Làm sạch môi trường không khí. - Phòng hộ. - Phát triển kinh tế. - Phục vụ nhu cầu VH-XH. HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. GV: treo H.35 SGK giới thiệu tình hình rừng ở nước ta. ? Rừng bị phá hại suy giảm là do những nguyên nhân nào. ? Nêu một số tác hại của sự phá rừng. GV: dùng hình ảnh để minh họa các hình thức phá rừng. (?) Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì. (?) Cần trồng những loại rừng nào. - Gọi HS NXBS cho nhau. - GVNX, chốt ý. GV GD HS bảo vệ rừng: Rừng là lá phổi của trái đất. Vì vậy phải trồng rừng thường xuyên, phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. - HS QS H.35, đọc SGK, HS suy nghĩ trả lời. + Nêu nguyên nhân rừng bị tàn phá. + Phá rừng gây bão, lũ lụt, xói mòn. + Phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. + trồng rừng để phòng hộ để SX. - HS NX, bổ sung cho nhau. II. Nhiệm vụ của trồng rừng. 1.Tình hình rừng ở nước ta. Rừng nước ta bị tàn phá nghiêm trọng, dt và độ che phủ rừng giãm nhanh, dt đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng nhanh. 2.Nhiệm vụ của trồng rừng. - Trồng rừng để phòng hộ. - Trồng rừng để SX - Trồng rừng đặc dụng. 4. Củng cố : Cho HS đọc kết luận chung. Nêu câu hỏi cho HS trả lời, HS khác NXBS 5. Hướng dẫn về nhà : - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước bài 23: Tìm hiểu điều kiện khi lập vườn gieo ươm cây rừng, quy trình làm đất gieo ươm cây rừng. IV. Rút kinh nghiệm : ... Tuần :20 Ngày soạn : 02/01/2013 Tiết 22 Ngày dạy : Bài 23 : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức:- Nêu được các ĐK khi lập vườn gieo ươm. - Hiểu được các công việc cơ bản trong quy trình làm đất. Biết cách làm luống đất để gieo hay ươm cây rừng và cách làm bầu đất. 2.Kỹ năng: Hoạt động nhóm, so sánh 3.Thái độ: Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái. II. Chuẩn bị : - GV :+ phóng to sơ đồ 5/h36(sgk). Một bầu đất đúng quy định. - HS: Xem bài trước ở nhà. Tìm hiểu điều kiện khi lập vườn gieo ươm cây rừng, quy trình làm đất gieo ươm cây rừng. III. Các bước lên lớp : Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: ? Rừng có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất xã hội. ? Nhiêm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì. Bài mới: Trong trồng trọt nói chung, trong lâm nghiệp nói riêng, việc tạo cây giống tốt đóng vai trò quang trọng. Vậy làm đất thế nào để có được cây giống tốt thì ta tìm hiêu bài hôm nay. HĐGV HĐHS GB HĐ1: Tìm hiểu điều kiện lập vườn gieo ươm. GV:Y/C HS đọc thông tin SGK. ? Vườn gieo ươm đặt nơi có đất sét được không, vì sao? ? Vườn ươm cần thỏa mãn những yêu cầu ntn? Vì sao? ? Nếu đất có độ chua nhiều, đất thịt làm thế nào đạt Y/C gieo trồng. ? Vì sao vườn gieo phải gần nguồn nước và nơi trồng rừng - Gọi HS NXBS cho nhau. - GVKL - HS đọc thông tin SGK HS: không,vì đất sét chặt bí, dễ đóng váng, ngập úng sau khi mưa cây con khó phát triển. - Nêu một số ĐK lập vườn ươm - Có biện pháp cải tạo - Suy nghĩ trả lời ( dễ chăm sóc, giãm chi phí ) - HS NXBS cho nhau. I. Lập vườn gieo ươm cây rừng. Điều kiện lập vườn gieo ươm: * Vườn gieo ươm cần thõa mãn ĐK: - Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu hại - Độ pH từ 6-7 - Mặt đất bằng hay hơi dốc. - Gần nguồn nước và nơi trồng rừng H§2: T×m hiÓu c«ng viÖc lµm ®Êt gieo ­¬m c©y rõng. ?Làm đất gieo ươm cây rừng cần tiến hành ntn. ? Công việc làm đất cần tiến hành mấy bước. ? Khi lên luống cần phải theo hướng nào? Vì sao? ? So sánh 2 quy trình làm đất tìm nguyên nhân của những điểm khác biệt. ? Khi lên luống cần kích thước ntn. ? Khi bón lót cần bón phân gì. ? Nêu cách làm bầu đất ? Bầu đất làm bằng nguyên liệu gì. - Gọi HS NXBS cho nhau. - GVKL. HS: nêu các công việc HS: hướng luống B- N - Đất đang sử dụng - Đất hoang HS: nªu kt luèng như h×nh vÏ - Bón kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ Hs: q/sát H36/sgk - Lá cây, ống nứa, ống nhựa,.. -HS NXBS cho nhau II. Làm đất gieo ươm cây rừng. 1.Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình B1: dọn cây hoang dại bằng cách thu dọn đất B2: Cày lật đất B3: Bừa, đập đất B4: lên luống B5: bón phân lót Chú ý: làm đất phải khử chua và diệt ổ sâu bệnh. 2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng a) Luống đất + Kích thước luống + Phân bón lót + Hướng luống b) Bầu đất - Vỏ bầu - Ruột bầu 4. Củng cố: Cho HS trả lời câu hỏi SGK. Đọc phần KL chung 5. Hướng dẫn về nhà : Học bài trả lời câu hỏi SGK. Xem trước bài 24: Tìm hiểu quy trình gieo hạt và cách chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Duyệt tuần 20 03/01/2013 Nguyễn Văn Hiếu IV. Rút kinh nghiệm : ............................................................................ Tuần : 21 Ngày soạn 02/01/2013 Tiết : 23 Ngày dạy : Bài 24 : GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I.Mục tiêu bài học : 1.Kiến thức: Biêt cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm và biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng 2.Kỹ năng: các công việc chăm sóc chủ yếu ở vườn gieo ươm cây rừng 3.Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng quy trình. II. Chuẩn bị : - GV : Phóng to H.37,38 SGK - HS: Xem trước bài 24: Tìm hiểu quy trình gieo hạt và cách chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng III. Các bước lên lớp : 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu các PP kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. ? Làm thế nào để hạt giống cây rừng nảy mầm được thuận lợi. GV: thông báo hạt cây rừng có vỏ cứng khó hút nước. GV: Y/C HS đọc sgk. ? Mục đích cơ bản của các biện pháp kỹ thuật xử l‎‎í hạt giống là gì ? - Gọi HS NXBS cho nhau. - GV Chốt ý. - Cần phải kích thích hạt giống. HS: Nêu cách xử lý hạt giống - T/động bằng nhiệt có thể đốt( không làm cháy hạt) - T/động bằng lực xát mỏng vỏ hoặc đập nhẹ vỏ để vỏ mỏng hay có vết nứt để dễ thắm nước. - Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm( có thể ngâm nóng hạt có vỏ cứng ở 1000c) - Là làm mềm lớp vỏ dày và cứng để dễ thấm nước và mầm dễ chui qua vỏ hạt, kích thích mầm phát triển nhanh đều diệt mầm mống sâu bệnh. - HS NXBS cho nhau. I. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. 1. Đốt hạt VD: lim, dẻ, xoan. 2. Tác động bằng lực. VD: trẩu, lim, trám. 3. Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm. VD: keo lá chàm, gấc. à Mục đích là làm mềm lớp vỏ dày và cứng. HĐ2: Tìm hiểu thời vụ và quy trình gieo hạt ? Gieo hạt vào tháng nắng nóng mưa to được không. ?Tại sao ít gieo hạt vào tháng giá lạnh ? Tại sao thời vụ gieo trồng ở các miền lại khác nhau. ? Thời gian nào thì gieo hạt thích hợp nhất - GVKL ? Để hạt có tỉ lệ nảy mầm cao khi gieo hạt cần làm những việc gì. Vì sao? - Không.Vì nắng nóng mầm khô héo, mưa to sẽ bị rữa trôi - Thời tiết lạnh hạt không nảy mầm,tỉ lệ ít, năng suất thấp. - Vì khí hậu các miền khác nhau.. -HS trả lời - Khi gieo hạt phải thực hiện đúng quy trình. II. Gieo hạt 1.Thời vụ gieo hạt + Miền Bắc: từ tháng 11-2 + Miền Trung từ tháng 1-2 +Miền Nam: từ tháng 2-3. 2) Quy trình gieo hạt. + gieo vãi đều hạt + Lấp đất + Che phủ + Tưới nước + Phun thuốc HĐ3: Tìm hiểu những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt - Y/C HS nêu mục đích của việc chăm sóc. ? che mưa, nắng nhằm mục đích gì - Y/C HS QSH 38/sgk cho biết tên các công việc chăm sóc. ? Hạt đã nứt nanh nhưng tỉ lệ nảy mầm thấp do nguyên nhân nào? GVKL HS: nêu các công việc chăm sóc tác dụng từng công việc. - Nắng héo không tưới nước,sâu,bệnh III. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. + làm giàn che để giảm bớt ánh nắng. +Tưới nước: cây con đủ ẩm. + Phun thuốc trừ sâu bệnh. +Xới xáo làm cỏ, đất tơi xốp, diệt cỏ. 4. Củng cố : HS đọc phần KL. Trả lời câu hỏi SGK. 5. Hướng dẫn về nhàb: trả lời câu hỏi SGK, học bài. Xem trước bài 26,27: Tìm hiểu thời vụ trồng rừng, cách làm đất và cách chăm sóc cây rừng sau khi trồng ntn? IV. Rút kinh nghiệm : ....... Tuần : 21 Ngày soạn : 05/01/2013 Tiết :24 Ngày dạy : Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG Bài 27: CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG I. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: Hiểu được thời vụ gieo trồng, kĩ thuật trồng cây rừng, thời gian số lần chăm sóc. Nêu được quy trình trồng cây con có bầu đất và cây con rễ trần, các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng, vai trò của mỗi công việc chăm sóc rừng chăm sóc rừng sau khi trồng. 2. Kỹ năng: biết kĩ thuật đào hố và trồng cây rừng . 3. Thái độ: GD ý thức LĐ đúng kĩ thuật, cẩn thận, an toàn. II. Chuẩn bị: - GV : + Tranh H. 41 - 44 SGK - HS : Xem trước bài ở nhà: tìm hiểu cách trồng rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng. III. Các bước lên lớp : 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu thời vụ trồng rừng. - Y/C HS đọc thông tin SGK. - GV : Thời tiết thay đổi tùy theo từng vùng nên thời vụ trồng ở từng vùng cũng khác nhau. (?) Hãy nêu thời vụ trồng rừng ở các vùng ở nước ta. (?) Hãy phân tích vì sao lại trồng vào các thời gian nói trên. - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS cho nhau. - GVKL. - HS đọc thông tin SGK. - Lắng nghe. + Miền Bắc :trồng vào M.xuân hoặc M.thu + Miền Trung, Miền nam : Trồng vào M.mưa. + Suy nghĩ trả lời. -Trả lời, NXBS cho nhau. I. Thời vụ trồng rừng: + Miền Bắc :trồng vào M.xuân hoặc M.thu +Miền Trung, Miền nam : Trồng vào M.mưa. HĐ2: Tìm hiểu về kĩ thuật trông cây rừng - Y/C HS QS bảng trang 65 SGK (?) Hãy nêu kích thước các loại hố. (?)Kích thước hố ntn. - GVKL - Treo tranh H.41 SGK . (?) Y/C HS nêu quy trình đào hố trồng cây. (?) Tại sao làm cỏ trước khi đào hố. (?) Tại sao khi lấp hố cho đất màu có trộn phân xuống trước. - GVKL - QS bảng, đọc thông tin SGK. + loại 1 : 30cm x 30cm x 30cm + Loại 2 : 40cmx40xcmx40cm - Chiều dài, rộng, sâu bằng nhau. -QS H.41 SGK và nêu quy trình đà hố . + Nêu được 3 bước đào hố theo SGK. -Vì không làm cỏ, cây trồng không có ánh sáng , cây non, yếu - Phần lớn đất đồi núi rữa trôi, thiếu dinh dưỡng, khi cho lớp đất màu giúp có đủ dinh dưỡng, sức chống đỡ tốt. II. Làm đất trồng cây rừng Kích thước hố. Có hai loại hố thường sử dụng: - Loại 1 : 30cmx30cmx30cm - Loại 2 : 40cx40cmx40cm. Kỹ thuật đào hố. (SGK) HĐ3 : Tìm hiểu cách trồng rừng bằng cây con ? Có mấy cách trồng rừng bằng cây con - Treo H.42 cho hs quan sát. (?) Nêu quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất. (?) Tại sao chúng ta phải rạch bỏ vỏ bầu đất. - GVKL -Treo H. 43 SGK cho hs QS . - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Nêu quy trình trồng cây con rễ trần. - GVKL (?) Dưa vào H. 43 SGK. Hãy sắp xếp trật tự các hình theo đúng quy trình - Đáp án : a-c-e-d-b. (?) Theo em ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào. - Ngoài ra gieo hạt vào bầu đất nhưng không được áp dụng trong sản xuất -GVKL - Cây con có bầu và cây con rễ trần - QS và nêu quy trình trồng cây con có bầu đất. + Tạo lỗ trong hố + Rạch bỏ vỏ bầu + Đặt cây vào lỗ trong hố + Lấp và nén đất lần 1 + Lấp và nén đất lần 2 + Vun gốc. -Tạo điều kiện cho rễ phát triển. - QS tranh H.43 - Đọc thông tin SGK + Tạo lỗ trong hố, đặt cây vào lỗ trong hố, lấp đất kín gốc cây, nén đất, vun gốc. + QS H, Sắp xếp đúng trình tự - NXBS cho nhau. - Cây con có bầu và rễ trần vì khi bứng cây con không đứt rễ và mất sức III. Trång rừng bằng cây con 1. Trồng bằng cây con có bầu đất 2. Trồng cây con rễ trần. HĐ4: Tìm hiểu về thời gian và số lần chăm sóc. - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Sau khi trồng rừng thì bao lâu chúng ta mới tiến hành chăm sóc rừng. -GVKL (?) Nêu số lần chăm sóc ? (?) Vì sao số lần chăm sóc của 2 năm cuối lại nhiều hơn hai năm đầu? -GVKL - HS đọc thông tin SGK. + Sau khi trồng từ 1 – 3 tháng chúng ta tiến hành chăm sóc cây rừng. + Năm 1-2 : 2 -3 lần/năm + Năm 3 - 4 : 1- 2 lần/ năm. + Vì: năm thứ 3 và năm thứ 4 cây đã lớn và phát triển tốt nên số lần chăm sóc giãm xuống. I. Thời gian và số lần chăm sóc. 1. Thời gian chăm sóc. Sau khi trồng rừng từ 1 – 3 tháng thì tiến hành chăm sóc, chăm sóc liên tục trong 4 năm. 2. Số lần chăm sóc. - Năm 1,2: Chăm sóc 2-3 lần - Năm 3,4: Chăm sóc 1-2 lần HĐ5 : Tìm hiểu những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng - Treo H.44 SGK và đọc thông tin SGK. (?) Nêu những công việc cần làm để chăm sóc cây rừng. (?) Quan sát H.44 hãy cho biết nội dung của từng hình ntn? (?) Nêu tác dụng của từng công việc chăm sóc rừng - GVKL - QS tranh và đọc thông tin SGK. + Nêu được các công việc : làm hàng rào, phát hoang, làm cỏ, bón phân, xới đất, vun gốc, tỉa và dặm cây. + a. Tỉa cây b. Làm cỏ c. Bón phân d. Vun gốc ( Tơi xốp, đứng vững) e. Phát quang . ( trừ dây leo, cây bụi chèn ép cây trồng) II. Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng - Làm hàng rào bảo vệ - Phát hoang - Làm cỏ - Xới đất, vun gốc - Bón phân - Tỉa và dặm cây.. 4. Củng cố : Gọi HS đọc ghi nhớ, trả lời câu hỏi SGK. 5. Hướng dẫn về nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Xem trước bài 28:Tìm hiểu các loại khai thác rừng, cách phục hồi rừng. IV. Rút kinh nghiệm : Duyệt tuần 21 TT 10/01/2013 Nguyễn Văn Hiếu ...... Tuần : 22 Ngày soạn : 15/01/2013 Tiết : 25 Ngày dạy : Bài 25: Thực hành: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT I. Mục tiêu của bài học : 1. Kiến thức: HS nêu được các bước gieo hạt và cấy cây đúng kỹ thuật và làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất 2. Kỹ năng: Rèn luyện ‎ thức cẩn thận, chính xác, lòng hăng say lao động. 3. Thái độ: Có ý thức, thái độ đúng đắn trong việc phát triển rừng, bảo vệ môi trường sống, sản xuất. II. Chuẩn bị : - GV : Hat giống và cây con giống, túi bầu bằng ni long, bằng lá cây, đất xốp, phân, xẻng, dao cấy cây con, bình tưới nhỏ,.. - HS : Xem trước bài ở nhà. III. Các bước lên lớp : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ GV HĐHS Néi Dung HĐ1: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. - GV nêu mục tiêu của tiết TH. - Y/C HS nhắc lại những dụng cụ cần thiết cho tiết TH. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - GV nêu nội quy trong tiết TH - HS lắng nghe. - HS nêu vật liệu và dụng cụ cần thiết - HS đặt dụng cụ và vật liệu của mình chuẩn bị cho GV kiểm tra I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết (SGK) H§2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. ? Cho HS nêu quy trình TH ? Có 50 kg đất trộn bao nhiêu kg phân chuồng mục. ? Bao nhiêu kg lân. ? Làm thế nào để đất và phân trộn đều nhau. + GV vừa nêu quy trình vừa thao tác mẫu Cấy cây con . - GV giới thiệu hình và làm thao tác mẫu - HS nêu quy trình . 45 kg đất + 5 kg phân h/c + 1 kg lân HS trả lời - HS QS - HS QS II. Quy trình thực hành. 1. Gieo hạt vào bầu đất -B1: Tạo đất ruột bầu -B2: Tạo bầu đất -B3: gieo hạt vào bầu đất. -B4: xếp bầu, chăm sóc và bảo vệ 2. Cấy cây con vào bầu đất -B1: Tạo đất ruột bầu -B2: Tạo bầu đất -B3: dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất. -B4: xếp bầu, chăm sóc và bảo vệ HĐ3: Tiến hành thực hành. - Y/C HS TH - GV QS, theo dõi, uốn nắn. - HS TH từng thao tác III. Thùc hµnh. Chia nhóm TH HĐ4: Kiểm tra, đánh giá - GV đánh giá thái độ của từng HS trong tiết TH - HS dọn vệ sinh - Làm bài tường trình - Tự đánh giá KQ - GV đánh giá KQ - HS dọn vệ sinh - Làm bài tường trình - Tự đánh giá KQ IV. Kiểm tra, đánh giá 4. Củng cố : Cho HS nhắc lại quy trình TH. 5. Hướng dẫn về nhà: : Xem trước bài 26: Tìm hiểu các loại khai thác rừng , ĐK khi khai thác và biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng ntn? IV. Rút kinh nghiệm : ..................................................... Tuần : 22 Ngày soạn : 15/01/2013 Tiết : 26 Ngày dạy : Bµi 28 : khai th¸c rõng I. Mục tiêu bài học : 1.Kiến thức: - BiÕt ®­îc khái niệm khai thác rừng, c¸c lo¹i khai th¸c rõng. Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i khai th¸c rõng. - Biết ®­îc c¸c biÖn ph¸p phôc håi rõng sau khi khai th¸c rõng. 2.Kỹ năng: Biết khai thác và phục hồi rừng. 3.Thái độ: Có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên rừng, bảo vệ , chăm sóc rừng. II. Chuẩn bị : - GV : + Tranh phóng to H.45 - 47SGK + Bảng phụ ghi nội dung bảng 2 - HS : Xem trước nội dung bài mới ở nhà. III. Các bước lên lớp: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐGV HĐGV Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu các loại khai thác rừng -Treo bảng phụ ghi nội dung bảng 2 SGK, HS QS trả lời. (?) Có mấy loại khai thác rừng ? (?) Hãy cho biết đặc điểm của từng loại khai thác rừng. (?) Em hãy nêu những đặc điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác? (?) Rừng ở những nơi có độ dốc lớn hơn 150, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không? (?) Khai thác rừng nhưng không trồng rừng lại ngay có tác dụng gì? - Treo H. 46 cho HS QS. - GVKL - HS QS và đọc nội dung bảng 2 SGK, HS QS trả lời + Có ba loại khai thác rừng ( khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn) - Dựa vào bảng phụ, SGK nêu được đặc điểm của các loại khai thác rừng. - Nêu được thời gian và số lần khai thác. + Không được khai thác trắng. + Tạo nhiều đồi trọc, gây hiện tượng xói mòn, rửa trôi. - QSH nêu được các tác hại khi khai thác rừng nhưng không trồng lại rừng. I/ Các loại khai thác rừng. Có 3 loại khai thác rừng: + Khai thác trắng + Khai thác dần + Khai thác chọn HĐ2: Tìm hiểu điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt nam Trước tình hình rừng bị tàn phá nghiêm trọng do đó hiện nay khai thác rừng phải tuân thủ các ĐK sau: + Chỉ khai thác chọn không được khai thác trắng. + Rừng còn nhiều cây gỗ có giá trị kinh tế. +Lượng gỗ khai thác chọn (<35%) (?) Những ĐK khai thác rừng nhằm mục đích gì. _ L¾ng nghe vµ ghi nhí kiÕn thøc. - Duy trì, bảo vệ dtích rừng hiện có II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt nam: Chỉ khai thác chọn HĐ3: Tìm hiểu các biện pháp phục hồi rừng sau khai thác. - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Rừng đã khai trắng muốn phục hồi lại rừng bằng cách nào. (?) Phục hồi rừng đã khai thác dần và khai thác chọn bằng cách nào? - GD HS có ‎ thức bảo vệ môi trường. - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS - GVKL - HS đọc thông tin SGK. - Trồng rừng xen với cây công nghiệp. - Thúc đẩy tái sinh tự nhiên + Chăm sóc cây gieo + Phát dọn cỏ hoang. + Dặm cây hay gieo hạt vào nơi đất trống. - NXBS cho nhau. III. Phục hồi rừng sau khai thác. 1. Rừng đã khai thác trắng: trồng lại rừng 2. Rõng ®· khai th¸c dÇn vµ khai th¸c chän : Thóc ®Èy t¸i sinh tù nhiªn. 4. Cñng cè : Cho HS đọc phần ghi nhớ, trả lời câu hỏi SGK. 5. Hướng dẫn về nhà: Học bài Xem trưíc bµi 29: Tìm hiểu Ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng,mục đích và biện pháp khoanh nuôi và phục hồi rừng. IV. Rút kinh nghiệm : .... Duyệt tuần 22 17/01/2013 Nguyễn Văn Hiếu

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_19_22.doc