Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 26,Tiết 1, Bài: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS hiểu thế nào là hoạt động nhân đạo?

- HS hiểu vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.

2. Kỹ năng:

- Biết thông cảm với những người khó khăn hoạn nạn.

- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, trường, địa phương.

3. Thái độ

- Giáo dục học ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo dục học ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo.

- HS: Bìa màu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 26,Tiết 1, Bài: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 26 Tiết : TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (TIẾT 1) Mục tiêu: Kiến thức: HS hiểu thế nào là hoạt động nhân đạo? HS hiểu vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Kỹ năng: Biết thông cảm với những người khó khăn hoạn nạn. Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, trường, địa phương. Thái độ Giáo dục học ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo. Đồ dùng dạy học: GV: Giáo dục học ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo. HS: Bìa màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3’ 1. Bài cũ: - Hãy kể một số công trình công cộng ở địa phương - Nêu các biện pháp làm để giữ gìn bảo vệ công trình công cộng -> GV nhận xét - Gọi 2 HS kể tên - 2,3 HS nêu 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (SGK - 37) - Đọc thông tin - Thảo luận câu hỏi - Kết luận - GVYC HS nêu hoạt động 1 - Nêu việc làm của các bạn được nêu trong SGK + Việc làm của bạn Sơn + Việc làm của Tuấn + Việc làm của Cường - Đưa ý kiến => GV nhận xét và đưa kết luận - HS nêu. - HS đọc thông tin trong SGK - HS thảo luận nhóm đôi nội dung câu hỏi -> trả lời - 3 HS nêu việc làm của 3 bạn được nêu trong SGK 10’ Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến - GVYC HS nêu hoạt động 1 - GV phân nhóm - Gọi đại diện 3 nhóm bày tỏ ý kiến của mình trước lớp => GV nhận xét - HS nêu - HS thảo luận nhóm 2 -> đưa ý kiến 8’ Hoạt động 3: Xử lí tình huống - Đưa tình huống trên bảng phụ: Tình huống 1: Nếu lớp có một bạn bị liệt chân Tình huống 2: Nếu gần nhà em có một cụ già sống cô đơn Tình huống 3: Nếu lớp em có một bạn gia đình gặp khó khăn - Gọi đại diện 2,3 nhóm HS trả lời cách xử lí tình huống của mình => GV nhận xét - HSTL nhóm 4 đưa ra những công việc có thể giúp đỡ - Đại diện vài nhóm trình bày trước lớp => Nhận xét, bổ sung 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung bài - Nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh bài sau - Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_26tiet_1_bai_tich_cuc_tham_gia_ca.docx