Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 12, Bài: Nước cần cho sự sống - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- HS có khả năng nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người, động vật & thực vật.

2. Kỹ năng:

- Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp & vui chơi giải trí.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ nguồn nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: SGK 4 (tr 50, 51). Giấy A0 6 nhóm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 12, Bài: Nước cần cho sự sống - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 12 Tiết : NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Mục tiêu : 1. Kiến thức: HS có khả năng nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người, động vật & thực vật. 2. Kỹ năng: Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp & vui chơi giải trí. 3. Thái độ Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ nguồn nước. Đồ dùng dạy học: GV: SGK 4 (tr 50, 51). Giấy A0 6 nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: + Vẽ & trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên? - GV đánh giá - 2 HS lên vẽ & trình bày - nhận xét 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 12’ Hoạt động 1: Vai trò của nước với con người, động vật, thực vật. - GV chia lớp làm 6 nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm. + Thảo luận, tìm hiểu trình bày vai trò của nước đối với cơ thể con người, động vật, thực vật? (Tham khảo mục bạn cần biết tr 50) - GV đánh giá, chốt ý & kết luận (Mục bạn cần biết) + Nêu một số ví dụ về nước cần cho sự sống con người? + Nêu một số ví dụ về nước cần cho sự sống động, thực vật? - HS hoạt động nhóm 7 Thảo luận ghi ý vào phiếu - Nhóm dán phiếu & tr/bày - nhận xét - 5,6 HS nêu ví dụ – n/x 16’ Hoạt động 2: Vai trò của nước đối với công nghiệp, nông nghiệp & vui chơi - GV nêu vấn đề + Con người còn sử dụng nước vào những việc gì khác? - GV ghi ý. - GV nêu yêu cầu thảo luận: + Phân loại các ý kiến - GV chốt: · Sử dụng nước trong vệ sinh nhà cửa ... · Sử dụng nước trong vui chơi giải trí · Sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp + Nêu dẫn chứng về vai trò của nước trong vui chơi giải trí? + Nêu dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp? + Nêu dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất công nghiệp? - GV đánh giá chung - HS suy nghĩ trả lời - HS lần lượt nêu ý - HS hoạt động nhóm 4 - Phân loại & nêu ý kiến - HS sử dụng thông tin mục Bạn cần biết tr 51 & tư liệu để nêu – n/x bổ sung 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nước có vai trò gì đối với con người, động vật, thực vật? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - HS trả lời + đọc bài học - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_12_bai_nuoc_can_cho_su_song_nam.docx