Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 9, Bài: Mở rộng vốn từ ước mơ - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Ước mơ.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được giá trị của những ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ ngữ kết hợp với từ Ước mơ.

- Hiểu ý nghĩa và biết sử dụng một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm Ước mơ.

3. Thái độ

- Giáo dục tình cảm trong sáng qua những ước mơ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ, phấn màu. Bảng nhóm, bút dạ.

- HS: Một số câu chuyện về những ước mơ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 9, Bài: Mở rộng vốn từ ước mơ - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Luyện từ và câu Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 9 Tiết : MỞ RỘNG VỐN TỪ ƯỚC MƠ Mục tiêu : Kiến thức: Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Ước mơ. Kỹ năng: Hiểu được giá trị của những ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ ngữ kết hợp với từ Ước mơ. Hiểu ý nghĩa và biết sử dụng một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm Ước mơ. Thái độ Giáo dục tình cảm trong sáng qua những ước mơ. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu. Bảng nhóm, bút dạ. HS: Một số câu chuyện về những ước mơ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS trả lời: Dấu ngoặc kép có tác dụng gì? Cho ví dụ? - GV n/x đánh giá - 2,3 HS trả lời 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu: - GV giới thiệu và ghi đầu bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 8’ Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài - Gọi HS đọc bài Trung thu độc lập tìm từ đồng nghĩa với từ ước mơ - GV chốt ý + đánh giá - Mong ước có nghĩa là gì? - Mơ tưởng nghĩa là gì? - Đặt câu với từ mong ước - Yêu cầu HS làm việc theo cặp - 1 HS đọc bài - HS hoạt động nhóm 2 thảo luận + Ghi vở nháp - Đại diện nhóm pb - N/x bổ sung - HS thảo luận nhóm 2 thảo luận + Ghi vở nháp - Đại diện nhóm pb - N/x bổ sung 12’ Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Phát bảng nhóm, bút dạ - Yêu cầu HS làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung: - 1 HS đọc - Hoạt động nhóm tổ - Đại diện tổ trả lời 10’ Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc yêu bài tập + Phát biểu ý kiến. - Nêu nội dung chính của bài - Nhận xét, đánh giá - 1 HS đọc - HS lần lượt TLCH - HS khác n/x bổ sung - Lớp thống nhất ý kiến 3’ 3. Củng cố - Dặn dò: - GV n/x giờ học - Dặn dò: ôn bài & chuẩn bị bài sau - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_9_bai_mo_rong_von_tu_uoc.docx
Giáo án liên quan