Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 4: Trùng roi - Đinh Thị Thu Huyền

( I). mục tiêu

 1. Kiến thức

 - Mô tả đầy đủ về đ đ cấu tạo trong & cấu tạo ngoài của trùng roi

 - Biết được hình thức SS & dinh dưỡng của trùng roi

 - Hiểu được đặc điểm cấu tạo của trùng roi & mối quan hệ giữa đ,v đơn bào & đ.v đa bào

 2. Kĩ năng

 - Rèn kỹ năng quan sát cấu tạo trùng roi

 - Rèn kỹ năng phân tích cácbộ phận của trùng roi

 - So sánh đ.v đơn bào & đ.v đa bào

 3 .TháI độ

 -Bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm

(II) .Phương pháp

 1 . Quan sát 0ristic

 2 . Nêu & giải quyết vấn đề

 3 . Vấn đáp

(IV). Hoạt động dậy và học

 1 . ổn định lớp (1')

 2 . Kiểm tra bài (4')

 (?) GV kiểm tra viết thu hoạch của HS ở bài thực hành .

 3 . Nội dung bài mới

 Vào đề : Trùng roi có nhiều trong tự nhiên cấu tạo cơ thể đơn giản & điển hình cho việc nghiên cứu đ.v nguyên sinh .

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 4: Trùng roi - Đinh Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 --------- Trùng Roi--------- Tiết 4 ( I). mục tiêu 1. Kiến thức - Mô tả đầy đủ về đ đ cấu tạo trong & cấu tạo ngoài của trùng roi - Biết được hình thức SS & dinh dưỡng của trùng roi - Hiểu được đặc điểm cấu tạo của trùng roi & mối quan hệ giữa đ,v đơn bào & đ.v đa bào 2. Kĩ năng - Rèn kỹ năng quan sát cấu tạo trùng roi - Rèn kỹ năng phân tích cácbộ phận của trùng roi - So sánh đ.v đơn bào & đ.v đa bào 3 .TháI độ -Bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm (II) .Phương pháp 1 . Quan sát 0ristic 2 . Nêu & giải quyết vấn đề 3 . Vấn đáp (IV). Hoạt động dậy và học 1 . ổn định lớp (1') 2 . Kiểm tra bài (4') (?) GV kiểm tra viết thu hoạch của HS ở bài thực hành . 3 . Nội dung bài mới Vào đề : Trùng roi có nhiều trong tự nhiên cấu tạo cơ thể đơn giản & điển hình cho việc nghiên cứu đ.v nguyên sinh . Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo , cách di chuyển , dinh dưỡng sinh sản của trùng roi ( 15' ) Hoạt động GV- HS TG Nội dung GV: Yêu cầu h/s nhắc lại môi trường sống của trùng roi xanh HS : Sống trong nước GV: Yêu cầu h/s đọc thông tin SGK thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi ( ? ) Cấu tạo trùng roi gồm những phần nào ( ? ) Hình dạng trùng roi như thế nào ( ? ) Cách di chuyển HS : Tiến hành thảo luận nhóm trình bày các câu trên ra giấy , cử đại diện trả lời HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung GV : Nhận xét bổ xung GV : Yêu cầu h/s đọc TT SGK ( ? ) Trùng roi dd như thế nào HS : Trả lời , h/s khác bổ xung GV: DD như tv ( tự dưỡng ) Khi ở điều kiện thiếu AS trùng roi như đv ( dị dưỡng ) nhờ đồng hoá chất hữu cơ do đv khác bị phân huỷ ( Khi thay đổi đk sống khác nhau thi trùng roi co the coi la : đv , tv ) 8' 5' I . Trùng roi xanh -Môi trường sống : Trong nước (ao, hồ....) 1. Cấu tạo và di chuyển -Hình dạng : Đầu tù , đuôi nhọn và có 1 roi dài -Cấu tạo : --> Nhân , chất nguyên sinh , điểm mắt , roi , màng cơ thể , hạt diệp lục , hạt dự trữ + Điểm mắt cơ quan cảm giác tiếp nhận AS *Di chuyển : cơ quan di chuyển là roi 2. Dinh dưỡng -Tự dưỡng Dị dưỡng GV: (?) Trùng roi hô hấp như thế nào ? Dựa vào đâu HS : Tiến hành thảo luận nhóm cử đại diện trả lời HS : Nhận xét bổ xung GV (?) Cơ quan điều hoà áp suất thẩm thấu của trung roi là gì HS : Trình bày GV : TT : Không bào co bóp tập trung nước thừa các sản phẩm bài tiết ra ngoài góp phần làm cân bằng áp suất GV : Giới thiệu Hình thức sinh sản sách giáo khoa - Nhân nằm sau cơ thể ; Nhân phân đôi ; Cá thể phân đôi theo chiều dọc GV : Y/c h/s thảo luận nhóm trả lời câu hỏi SGK_17 HS : Thảo luận nhóm mục tam giác trong SGK : Ghi lời cho quá trình sinh sản của phân đôi ở trùng roi Từ một cơ thể mẹ đơn bào qua quá trình phân chia tế bào Nhân được phân đôi trước sau đó chất nguyên sinh và các bào quan khác cũng nhân đôi . Cơ thể đã được phân đôi các thành phần Cá thể mới bắt đầu tách ra khỏi cơ thể mẹ Quá trình sinh sản sắp hoàn thành Tạo thành cơ thể mới giống cơ thể mẹ HS : Nhận xét bổ xung GV: Nhận xét , chỉnh xủa GV: Yêu cầu h/s đọc TT SGK phần ô vuông . Thảo luận nhóm mục tam giác thực hiện các câu hỏi sau HS : Thảo luận nhóm , cử đại diện trình bày HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung GV : Nhận xét chỉnh xửa VD : vào những ngày nắng trùng roi tập hợp thành váng nổi trên mặt ao ( Váng xanh ) HS : Rut kết luận . 7' 5' *Hô hấp - Sự trao đổi khí qua màng tế bào - Cơ quan điều hoà áp suất thẩm thấu ( & ) là không bào co bóp 3. Sinh sản ( vô tính ) -Nhóm nằm sau cơ thể -Hình thức : Phân đôi tế bào -Cá thể phân đôi theo chiều dọc cơ thể. 4. Tính hướng sáng -Điểm mắt ( cạnh gốc roi ) -KL chung Hoạt động 2 : Tập đoàn trùng roi ( 10' ) GV : Goi h/s đọc thông tin SGK GV : TT--> ở một số ao , giếng đôi khi ta bắt gặp các hạt hình cầu mầu xanh bơi lơ lửng xoay tròn . Đó là tập đoàn trùng roi , tập đoàn vôn vốc . -Tập đoàn vôn vôc là động vật đa bào trêb cơ sở từ các ĐV đơn bào GV : Yêu cầu học sinh trả lời bài tập phần tam giác trang 19 HS : Tiến hành thảo luận nhóm , cử đại diện TL HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung GV : Yêu cầu học sinh rút ra kết luận 1' 2' 3' 4' (II). Tập đoàn trùng roi -Tập đoàn hình cầu với hàng nghìn tế bào tập hợp lại -Mỗi tập đoàn tế bào gồm tế bào liên kết lại mạng lưới 1 Trùng roi 2 Tế bào 3 Đơn bào 4 Đa bào KL chung _ Trang 21 4. Củng cố ( 4' ) (A) . Hãy đánh dấu x vào các câu trả lời đúng nhất Cấu tạo cơ thể của trùng roi gồm a . Không bào co bóp điểm mắt b . Chất nguyên sinh chứa các hạt diệp lục c . Nhân, các chất dự trữ d . cả a, b , c đều đúng (B). GV treo tranh câm trùng roi và yêu cầu hãy chú thích đầy đủ vào các cơ quan . 5. Dặn dò ( 1' ) Học bài , KL Vẽ hình 5.1 _ Trang 20 Nghiên cứu bài mới

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_4_trung_roi_dinh_thi_thu_huyen.doc