Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 22: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm (Bản hay)

I/MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Trình bày được sự đa dạng của ngành thân mềm.

 Trình bày được đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiển của ngành thân mềm

2/Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh.

Kỹ năng hoạt động nhóm.

3/Thái độ:

 có ý thức bảo vệ nguồn lợi thân mềm.

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh phóng to hình 21.1 sgk . bảng phụ ghi nội dung bảng 1 và 2 SGK

Vở bài tập sinh 7 tập 1.

III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1.Kiểm tra:

 Kiểm tra một số vở thu hoạch của HS.

 2.Bài mới:

giới thiệu bài mới:

 Ngành thân mềm có số lượng loài rất lớn,chúng có cấu tạo và lối sống phong phú.Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu được đặc điểm và vai trò của ngành thân mềm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 22: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết :22.Ngày soạn:06/11/2009 GV:võ văn chi . ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I/MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được sự đa dạng của ngành thân mềm. Trình bày được đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiển của ngành thân mềm 2/Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3/Thái độ: có ý thức bảo vệ nguồn lợi thân mềm. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh phóng to hình 21.1 sgk . bảng phụ ghi nội dung bảng 1 và 2 SGK Vở bài tập sinh 7 tập 1. III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Kiểm tra: Kiểm tra một số vở thu hoạch của HS. 2.Bài mới: giới thiệu bài mới: Ngành thân mềm có số lượng loài rất lớn,chúng có cấu tạo và lối sống phong phú.Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu được đặc điểm và vai trò của ngành thân mềm. HOẠT ĐỘNG 1:ĐẶC ĐIỂM CHUNG. Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Kết Luận Yêu cầu HS đọc thông tin,quan sát hình 19.1à19.7 SGK trang 65,66và hình 21SGK trang 71. thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Thân mềâm có cấu tạo chung như thế nào? Lựa chọn cụm từhoàn thành bảng 1 SGK.GV treo bảng-đại diện nhóm lên điền vào bảng. GV chốt kiến thức bằng bảng kiến thức chuẩn. Từ bảng 1.yêu cầu HS thảo luận: Nhận xét về sự đa dạng của thân mềm? Tìm đặc điểm chung của thân mềm? GV chốt lại nội dung kiến thức đúng, HS quan sát hình-ghi nhớ kiến thức. Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời. Điền nội dung đúng vào bảng trong vở bài tập. Đại diện nhóm lên bảng điên nội dung vào bảng. Các nhóm theo dõi bổ sung. HS dựa vào bảng thảo luận tìm đặc điểm chung, Đại diện nhóm phát biểuàlớp bổ sung. Kết luận 1 Đáp án bảng 1.ghi vào vở bài tập. Thân mềm không phân đốt. Có vỏ đá vôi. Có khoang áo phát triển. Hệ tiêu hoá phân hoá. HOẠT ĐỘNG 2:VAI TRÒ CỦA THÂN MỀM. Yêu cầu HS làm bài tập bảng 2 trang 72 SGK. Gọi HS lên bảng hoàn thành bảng. GV chốt lại kiến thức sau đó cho thảo luận: Vai trò của thân mềm đối với đời sống và trong thực tiển như thế nào? Ý nghĩa của vỏ thân mềm? Hướng dẫn HS rút ra kết luận và vai trò của thân mềm. HS dựa vào kiến thức trong chương và vốn sốnghoàn thành bảng 2 trang 72 SGK. Đại diện nhóm lên bảng điền nội dung vào bảngàlớp bổ sung. Kết luận 2 Có ích: Làm thực phẩm,nguyên liệu xuất khẩu,thức ăn động vật. Làm sạch môi trường. Làm đồ trang trí,trang sức. Có hại: Aên hại cây trồng. Là động vật trung gian gây bệnh. Kết luận chung: goi HS đọc kết luận SGK. IV/KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: Khoanh tròn những câu có nội dung đúng sau đây: 1.mực và ốc sên thuộc ngành thân mềm vì: a.Có thân mềm không phân đốt. b.Có khoang áo phát triển, c.Cả a,b. 2.những thân mềm có hại là: a.Ốc sên. b.Trai ,sò. c.Mực, hà, hến. D.Ốc bưu vàng,ốc sên,ốc đĩa. V/DẶN DÒ: +Học thuộc nội dung bài ghi. +Vẽ hình 2trang 71 sgk. +Hoàn thành bài tập trang 42 vở bài tập sinh 7 tập 1. +Nghiên cứu bài:(TÔM SÔNG)trả lời câu hỏi :1,2,3,trang 43 vở bài tập sinh. +Mỗi nhóm đem 1à2 con tôm sống.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_22_dac_diem_chung_va_vai_tro_cua.doc