Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 12, Bài 23: Thực hành mổ và quan sát tôm sông - Nguyễn Đình Yên

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

Biết cách mổ tôm và quan sát nội quan.

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát và nhận dạng các nội quan của tôm sông – đại diện cho lớp Giáp xác.

- Biết mổ động vật không xương sống ( mổ mặt lưng trong môi trường ngập nước )

3. Thái độ:

Rèn thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi làm việc.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

Tranh vẽ 23.1 và 23.3 SGK phóng to; bảng phụ; bộ đồ mổ; kính lúp;

2. Học sinh:

Bài cũ , bài mới, mỗi tổ 1 con tôm sông.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Mô tả đặc điểm hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của tôm sông thích nghi với đời sống?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 12, Bài 23: Thực hành mổ và quan sát tôm sông - Nguyễn Đình Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Ngày soạn : 11/11/2012. Tiết 24 Ngày giảng : 13/11/2012. Baøi 23: Thöïc Haønh: Moå Vaø Quan Saùt TOÂM SOÂNG. I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức : Biết cách mổ tôm và quan sát nội quan. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng quan sát và nhận dạng các nội quan của tôm sông – đại diện cho lớp Giáp xác. - Biết mổ động vật không xương sống ( mổ mặt lưng trong môi trường ngập nước ) 3. Thái độ: Rèn thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi làm việc. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Tranh vẽ 23.1 và 23.3 SGK phóng to; bảng phụ; bộ đồ mổ; kính lúp; 2. Học sinh: Bài cũ , bài mới, mỗi tổ 1 con tôm sông. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: * Mô tả đặc điểm hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của tôm sông thích nghi với đời sống? 3. Hoạt động dạy - học Hoạt động 1: Nêu yêu cầu của bài thực hành. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu yêu cầu của bài thực hành. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Nghe và ghi nhận thông tin. - Trình bày mẫu vật Hoạt động 2: Quan sát cấu tạo ngoài . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hướng dẫn HS cách xử lí mẫu vật - Treo tranh 23.1và yêu cầu HS hướng dẫn cách mổ mang tôm sông: Dùng kẹp nâng và cắt vỏ ngoài phần chứa mang tôm ở trong. Khẽ gỡ 1 chân ngực kèm lá mang ở gốc. - GV yêu cầu HS xác định các bộ phận của lá mang thích nghi với chức năng hô hấp?. - Chia nhóm, chia dụng cụ. - Tiến hành quan sát. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra. - Treo bảng phụ, yêu cầu HS hoàn thành tranh câm, vẽ hình và chú thích. - Nhận xét và chốt. - Nghe, nhớ kỹ cách làm. - Nghe, nhớ kỹ cách làm. - Thực hiện yêu cầu:HS xác định các bộ phận : Có lông phủ, thành tuí mang mỏng, bám vào gốc chân ngực. - Chia nhóm và thực hiện. - HS hoàn thành tranh câm, vẽ hình và chú thích. - Toàn lớp thống nhất. Tiểu kết: Cấu tạo của lá mang thích nghi với chức năng hô hấp: - Có lông phủ. - Thành tuí mang mỏng. - Bám vào gốc chân ngực. Hoạt động 3: Mổ và quan sát cấu tạo trong của tôm sông. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS cách mổ động vật không xương sống. ( Mổ mặt lưng ) - GV phát bộ đồ mổ cho mỗi nhóm. - GV yêu cầu HS tiến hành mổ theo nhóm. - Theo dõi, đôn đốc kiểm tra. - Treo tranh câm và yêu cầu HS hoàn thành bài tập, vẽ hình và chú thích các bộ phận cấu tạo của hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. - Nhận xét và chốt. - GV yêu cầu HS hoàn thành bản thu hoạch. - Thực hiện yêu cầu: - HS nhận dụng cụ. - HS tiến hành mổ theo nhóm. - HS hoàn thành bài tập, vẽ hình và chú thích các bộ phận cấu tạo của hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. - Toàn lớp thống nhất. - HS hoàn thành bản thu hoạch. Tiểu kết: Cầu tạo trong của giun đất: - Hệ tiêu hóa: Miệng à thực quản à dạ dày à ruột à hậu môn . - Hệ thần kinh: chuỗi thần kinh (chuỗi thần kinh ngực và chuỗi thần kinh bụng) , hạch thần kinh và dây thần kinh. IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ 1. Củng cố - Đánh giá: * Hoàn thành chú thích về cấu tạo của hệ tiêu hóa và hệ hô hấp trên tranh câm . 2. Nhận xét – Dặn dò: Nhận xét tình hình học tập của lớp. Dặn dò: - Vẽ hình và chú thích cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của Tôm sông . Chuẩn bị bài mới: “Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác. ” Lớp: 7A Bài Thực hành số 4: Nhóm: .. MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG. Điểm: .. BÀI THU HOẠCH Cách tiến hành Các bộ phận quan sát được Cấu tạo ngoài của tôm sông Cấu tạo trong của tôm sông

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_12_bai_23_thuc_hanh_mo_va_quan_s.doc