Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 15, Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình (2 tiết) - Năm học 2019-2020

I. Mục tiêu

1. Kiến thức – kĩ năng

- Biết cách chỉnh sửa kích thước của hình trong văn bản. Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. Viết được chữ lên hình.

2. Năng lực

- HS tự thực hiện được nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm.

3. Phẩm chất

- HS sẵn sàng giúp đỡ bạn.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Word.

2. Học sinh: SGK, vở ghi bài.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 15, Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình (2 tiết) - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15 Lớp 4 Ngày: 12/12/2019 Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình (Tiết 1) I. Mục tiêu 1. Kiến thức – kĩ năng - Biết cách chỉnh sửa kích thước của hình trong văn bản. Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình. Viết được chữ lên hình. 2. Năng lực - HS tự thực hiện được nhiệm vụ học tập cá nhân và theo nhóm. 3. Phẩm chất - HS sẵn sàng giúp đỡ bạn. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Word. 2. Học sinh: SGK, vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định lớp. - Bài cũ. - Nhận xét. 2. Giới thiệu bài mới: Giới thiệu bài: Ở lớp 3 các em đã được làm quen với cách chèn hình vào văn bản. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về chèn hình trong văn bản. 3. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách chèn hình trong văn bản Word. - Nhận xét. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh cách thay đổi kích thước hình. + Chọn hình cần sửa. Di chuyển chuột đến vị trí ô vuông ở mối cạnh hay chấm tròn ở bốn góc cho đến khi con trỏ chuột chuyển thành mũi tên 2 chiều. + Kéo thả để thay đổi kích thước hình. * Thực hành: Chèn một hình chữ nhật vào văn bản. Tiến hành kéo thả thay đổi kích thước của hình chữ nhật đó. - GV nhận xét, tuyên dương. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh cách thay đổi màu của hình theo hướng dẫn. + Chọn hình cần thay đổi màu. + Trong thẻ Format, chọn + Chọn màu trong bảng màu. * Thực hành: Chèn một hình ngôi sao vào văn bản. Tiến hành thay đổi màu của hình ngôi sao đó. - GV quan sát, nhận xét, tuyên dương. c. Họat động 4: - Gv hướng dẫn học sinh cách thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình theo hướng dẫn. + Chọn hình cần thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền. + Trong thẻ Format, chọn + Chọn màu trong bảng màu. + Chọn Weight để chọn độ dày đường viền. + Chọn Dashes để chọn kiểu đường viền. * Thực hành: Chèn một hình tròn vào văn bản. Tiến hành thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình tròn đó. - GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Thực hành. - Lắng nghe. Thực hành theo yêu cầu. - HS quan sát GV làm mẫu. - Thực hành theo yêu cầu. - Lắng nghe. Thực hành. - Thực hành. - HS thực hiện theo yêu cầu - HS báo cáo kết quả làm được. IV. Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Chuẩn bị bài mới. Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức – kĩ năng - Thực hiện được chỉnh sửa kích thước của hình trong văn bản, thay đổi màu, độ dày đường viền của hình và viết chữ lên hình. - Rèn luyện kỹ năng gõ chữ, các thao tác cơ bản đã học. 2. Năng lực - HS chủ động nghĩ ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề. 3. Phẩm chất - HS thể hiện sự tôn trọng, nhường nhịn, gắn kết trong nhóm bạn. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Word 2. Học sinh: SGK, vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định lớp. - Bài cũ. - Nhận xét. 2. Giới thiệu bài mới: Giới thiệu bài: Ở tiết trước các em đã được làm quen với cách thay đổi kích thước, màu, độ dày của hình. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cách viết chữ lên hình trong văn bản. 3. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh cách viết chữ lên hình. + Chọn hình cần viết chữ. + Nhấn phải chuột, chọn Add Text. + Gõ chữ lên hình. * Thực hành: Chèn một hình chữ nhật vào văn bản. Tiến hành gõ chữ lên hình. - GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt. Chú ý: Thao tác thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trong hình thực hiện tương tự thao tác thay đổi phong chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trong văn bản. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm bài thực hành 1 trang 58 - SGK. - Nhận xét. - Gv hướng dẫn học sinh làm bài thực hành 2 trang 58 - SGK. - Nhận xét. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh các hoạt động ứng dụng mở rộng. * Thực hành: Theo yêu cầu hoạt động ứng dụng mở rộng. - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Thực hành theo yêu cầu và báo cáo kết quả. - HS thực hành theo yêu cầu. - Thực hành. - Lắng nghe. - HS lắng nghe thực hiện trên máy tính cá nhân. IV. Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Chuẩn bị bài mới “chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản”.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_15_bai_2_chinh_sua_hinh_viet_chu.doc
Giáo án liên quan