Kiểm tra 1 tiết - Chương II môn: Đại số 7

Câu 3: Số HS nam và nữ của một lớp tỉ lệ với 5; 4.Tổng số HS của lớp là 45HS. Số HS nam, nữ lần luợt là:

A. 20; 25 B. 12; 15 C. 15; 16 D. 25; 20

Câu 4: Cho x và y liên hệ với nhau bởi công thức y=-3 x, thì x tỉ lệ thuận với y hệ số tỉ lệ là:

A. 3 B.-3 C. D. -

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết - Chương II môn: Đại số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường …………………………….. Thứ ……..ngày…… .. tháng ….. năm 2008 Lớp :7 Kiểm tra 1tiết. Chương II Tên:………............................... Môn : Đại số 7 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = -2 thì y =4 .Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: A. 2 B. C.-2 D.- Câu 2: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 1 thì y =3 . Nếu y = - 2 thì x bằng : A. 6 B. C. - D.- 6 Câu 3: Số HS nam và nữ của một lớp tỉ lệ với 5; 4.Tổng số HS của lớp là 45HS. Số HS nam, nữ lần luợt là: A. 20; 25 B. 12; 15 C. 15; 16 D. 25; 20 Câu 4: Cho x và y liên hệ với nhau bởi công thức y=-3 x, thì x tỉ lệ thuận với y hệ số tỉ lệ là: A. 3 B.-3 C. D. - Câu 5: Nếu y tỉ lệ thuận với x hệ số tỉ lệ -, x tỉ lệ thuận với z hệ số tỉ lệ 2, thì y tỉ lệ thuận với z hệ số tỉ lệ: A. 3 B.-2 C. D. – 6 Câu 6: Hai đại lượng x, y nào sau đây tỉ lệ thuận? A. y= B. =y C. xy=- D. Câu 7: Cho hàm số y = f(x) =- 2x - 1. Giá trị của f(-1) là: A. 3 B.-1 C.1 D. -3 Câu 8: Cho A(0;-1) ; B(2; 0 ); C(;2); D( -;-2). Điểm nào nằm trên trục hòanh Ox? A. D B. C C. B D. A TỰ LUẬN. Bài 1: a)Tìm x, y, z biết: 2x = 3y = 4z và x – y = -2 ; b) Tìm x, y biết: x: (-3)= y: 5 và y - x= 24 Bài 2: Cho hàm số y = -x2 - 1 a) Tính giá trị của f(1); f(-2) b) Tìm x khi f(x) bằng -5 Bài 3: Cho hình vẽ: 1 -2 -1 1 2 O 2 -2 A -1 - Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng -1 - Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng b) Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = -3x Đáp án – biểu điểm I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) ( Mỗi câu chọn đúng 0,5đ) 1. C 2. C 3. D 4. D. 5.C 6.D 7.C 8.B II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 6đ) Câu 1: ( 2,5 đ) a)( 1,5đ) Aùp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: =====-4. Suy ra x= -2; y=-; z=-1 b)(1đ)Aùp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: x 1 -2 -1 1 2 O 2 -2 A -1 y 3 B =====3. Suy ra x= -9; y=15 Câu 2 :( 2đ) y=f(x)= -x2-1 a)(1đ) f(1)= -2; f(-2) =-5 b)(1đ) Khi f(x)= -5 thì: -x2-1=- 5 x2=4 x=2 Câu 3 (1,5đ) a)(1đ) b)( 0,5đ) Cho x= -1 thì y= 3, ta được B( -1;3) Nối OB ta được đồ thị của hàm số y= -3x BÀI LÀM

File đính kèm:

  • dockt chuong 2 ds.doc
Giáo án liên quan