Kiểm tra 45 phút môn Toán 7 (bài 01) năm học 2012 – 2013

I/ Mục đích yêu cầu :

- Kiến thức : Kiểm tra việc nắm kiến thức về đường song song thẳng vuông góc, đường thẳng song song, các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, tiên đề Ơclit

- Kĩ năng : Rèn cho hs kỹ năng vẽ hình, kỹ năng lập luận giải bài tập hình học

- Thái độ : Cẩn thận chính xác khi thực hiện làm bài, trung thực khi kiểm tra.

II/ Chuẩn bị :

- HS: Xem và ôn tập lại toàn bộ kiến thức hình học đã học, thước thẳng, êke, thước đo độ, viết chì, gôm bôi, giấy nháp

- GV: Chuẩn bị sẵn đề kiểm tra đã được photo.

+ Ma trận đề kiểm tra.

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45 phút môn Toán 7 (bài 01) năm học 2012 – 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁN 7 (Bài 01) NĂM HỌC 2012 – 2013 Soạn ngày 15/9/ 2012 Tiết 16 /tuần 8 I/ Mục đích yêu cầu : - Kiến thức : Kiểm tra việc nắm kiến thức về đường song song thẳng vuông góc, đường thẳng song song, các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, tiên đề Ơclit… - Kĩ năng : Rèn cho hs kỹ năng vẽ hình, kỹ năng lập luận giải bài tập hình học - Thái độ : Cẩn thận chính xác khi thực hiện làm bài, trung thực khi kiểm tra. II/ Chuẩn bị : - HS: Xem và ôn tập lại toàn bộ kiến thức hình học đã học, thước thẳng, êke, thước đo độ, viết chì, gôm bôi, giấy nháp… - GV: Chuẩn bị sẵn đề kiểm tra đã được photo. + Ma trận đề kiểm tra. Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1,Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh,. Hai đường thẳng vuông góc . Vẽ được hai đường thẳng cắt nhau. Bài 1a Vận dụng hai góc đối đỉnh tính được số đo góc Bài 1b Số câu: Số điểm Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm: 0,5 Số câu: 1 Số điểm: 1,5 Số câu: 2 2điểm = 20% 2. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng hai đường thẳng. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Áp dụng chỉ ra được các đường thẳng song song trong hình vẽ bên LT Xác định cặp góc so le trong Hiểu và vẽ được hai đường thẳng song song Bài 2a,b Vận dụng tính được số đo góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Bài 2d Vận dụng tính được số đo góc trong cùng phía Bài 2d Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 2 Số điểm: 2 Số câu: 2 Số điểm: 2 Số câu 2 Số điểm 2,5 Số câu 2 6,5điểm=65% 3. Định lí Hiểu và ghi được giả thiết- kết luận của định lí Bài 3a Vận dụng các bước chứng minh định lí Bài 3b Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu:1 Số điểm:0.5 Số câu:1 Số điểm:1 Số câu 2 1,5 điểm = Tổng Số câu : 2 Số điểm : 2 Số câu : 3 Số điểm ; 3 Số câu : 4 Số điểm :5 Số câu 9 10điểm=100% + ĐỀ KIỂM TRA A, Lí thuyết ( 2 Điểm) Câu a, Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Câu b, Áp dụng chỉ ra các đường thẳng song song trong hình vẽ sau B. Bài tập ( 8 điểm ) Bài 1 (2 điểm ) a, Cho đường thẳng xx’ cắt đường thẳng yy’ tại O, sao cho = 600 b, Tính các góc , Bài 2 ( 4,5 điểm) Cho hình vẽ bên, biết AB // DE a, Vẽ đường thẳng xy qua điểm C song song với DE b, Chỉ ra các cặp góc so le trong . c, Tính số đo của góc trong cùng phía với góc B d, Tính số đo góc BCE Bài 3 ( 1,5 điểm) Cho định lí “ Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông” (hình vẽ) a, Ghi giả thiết - kết luận của định lí b, Điền vào chỗ trống ( ……) trong chứng minh định lí trên Gọi = m0 = 1800 - m0 ( Vì ……) = ( Vì …………) = = = 900 - ( Vì …………) + = + ( 900 - ) = ………. Do đó = 900 . + ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án Biểu điềm Lý thuyết a, Dấu hiệu nhận biết ( SGK/90 ). b, a//b vì có cặp góc so le trong bằng nhau. m//n vì có cặp góc đồng vị bằng nhau 1đ 0,5đ 0,5đ Bài 1 a) b) Ta có = = 600  ( đối đỉnh ) + = 1800  ( 2 góc kề bù ) => = 1800  - = 1800  - 600  = 1200 0,5 đ 0,75đ 0,75đ Bài 2: a) Vẽ hình đúng b. ta có AB // DE ( gt ) => AB // DE // mn mn // DE (gt ) => và , và là các cặp góc so le trong c) Ta có + = 1800 ( hai góc trong cùng phía ) => = 1800 - = 1800 - 400 = 1400 d) Ta có + = ( tia Cn nằm giữa tia CB và CE ) mà = = 400 ( so le trong ) = = 300 ( so le trong ) => = 400 + 300 = 700 1đ 1,5đ 1đ 1đ Bài 3: a. kề bù GT OM là tia phân giác của ON là tia phân giác của KL = 900 b. kề bù với OM là tia phân giác của ON là tia phân giác của 900 0,5 đ 1đ ( Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) III/ Tiến trình tổ chức kiểm tra : 1. Ổn định : Ổn định kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Tổ chức kiểm tra : Giáo viên phát đề kiểm tra cho học sinh. Thu bài làm của học sinh sau khi hết giờ làm bài. 3. Dặn dò : Xem và đọc trước bài 1 chương II tiết sau học. Đem theo thước thẳng, êke, thước đo độ. IV/ Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • dockiem tra chuong I hinh hoc co dap an.doc
Giáo án liên quan