Bài giảng Bài 13 thực hành: nhận biết nhãn hiệu một số thuốc trừ sâu bệnh

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: Giúp hs nhận biết được tên thuốc, tác dụng, dạng thuốc và độ độc qua nhãn hiệu của một số loại thuốc trừ sâu bệnh.

2. Kĩ năng: Nhận biết được một số đặc điểm của nhãn thuốc, liên hệ thực tế và vận dụng kiến thức.

3. Thái độ: Cẩn thận khi sử dụng và sử dụng có hiệu quả hơn thuốc trừ sâu bệnh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 13 thực hành: nhận biết nhãn hiệu một số thuốc trừ sâu bệnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 11 Ngày soạn: 11.11.2006 Tiết: 11 Ngày dạy: 14.11.2006 Bài 13 Thực hành: NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU BỆNH I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: Giúp hs nhận biết được tên thuốc, tác dụng, dạng thuốc và độ độc qua nhãn hiệu của một số loại thuốc trừ sâu bệnh. 2. Kĩ năng: Nhận biết được một số đặc điểm của nhãn thuốc, liên hệ thực tế và vận dụng kiến thức. 3. Thái độ: Cẩn thận khi sử dụng và sử dụng có hiệu quả hơn thuốc trừ sâu bệnh. II. Chuẩn Bị - Gv: Một số mẫu thuốc trừ sâu bệnh hại cây trồng (07 lọ thuốc còn nguyên nhãn và chưa sử dụng) - Hs: Sưu tầm một số nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh có ở gia đình. III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: ? Phòng trừ sâu bệnh dựa trên những nguyên tắc nào? Trong đó nguyên tắc nào là quan trọng nhất? ? Có những phương pháp phòng trừ sâu bệnh nào? Ơû địa phương em người ta áp dụng biện pháp nào? 2. Giới thiệu bài Thuốc trừ sâu bệnh hiện được người dân sử dụng rất nhiều và chúng đều gây độc cho con người và động vật khác. Vậy độ độc thể hiện như thế nào và trên nhãn thuốc ta nhận bếit đựơc những thông tin nào? 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu bài thực hành * Mục tiêu: Giúp hs nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv nêu mục tiêu của bài thực hành: + Xác định được các đặc điểm của thuốc qua nhãn trên bao bì. + Nhận biết 1 số loại thuốc qua trạng thái và màu sắc. + Đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng và bảo vệ môi trường. - Gv lưu ý hs cần thận trọng trong khi thực hành. - Hs nắm bắt thông tin - Đảm bảo an toàn trong khi thực hành: tránh vun vãi thuốc ra ngoài. Hoạt động 2: Tổ chức và tiến trình thực hành * Mục tiêu: Giúp hs nhận biết và xác định được các yếu tố có trên nhản hiệu: độ độc, dạng thuốc, tên thuốc….. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Giáo viên giới thiệu một số thông tin có trên nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh để hs dễ dàng trong thực hành. * Độ độc - Có 3 mức độ: nguy hiểm, độc cao và cẩn thận - Gv sẽ vẽ các biểu tượng để hs phân biệt - Gv lấy ví dụ minh hoạ trên các thuốc trừ sâu bệnh * Tên thuốc - Tên thuốc = tên sản phẩm + hàm lượng chất tác dụng + dạng thuốc. Vd: Thuốc trừ bệnh Carban 50 SC + Tên sản phẩm: Thuốc trừ bệnh arban + Hàm lượng chất tác dụng là 50% + SC: dạng thuốc (nhũ dầu) * Dạng thuốc - Thuốc trừ sâu, bệnh có các dạng thuốc như: + Thuốc bộtthấm nước: WP, BTN, DF.. + Thuốc boat hoà tan trong nước: SP, BHN + Thuốc hạt: H, G, GR + Thuốc sữa: EC, ND + Thuốc nhũ dầu: SC - Gv cho hs nhận biết nhãn hiệu các loại thuốc trừ sâu, bệnh. - Hs quan sát nhãn hiệu thuốc * Độ độc: Dựa vàobiểu tượng nhãn hiệu để 3 mức độ độc của thuốc * Tên thuốc: - Nêu được các thành phần có trên tên thuốc như: + Tên sản phẩm là gì? + Hàm lượng chất tác dụng là bao nhiêu? (chú ý nếu hàm lượng chất tác dụng là nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì đơn vị là %, nếu lớn hơn 100 đơn vị là g/l) + Dạng thuốc? * Dạng thuốc - Hs vận dụng các kí hiệu cho sẵn để nhận biết dạng thuốc. - Quan sát mẫu thuốc -> nêu dạng thuốc - Quan sát và thực hành nhận biết các mẫu thuốc trừ sâu bệnh hại cây trồng. Tiểu kiết 1: * Độ độc - Có 3 mức độ: nguy hiểm, độc cao và cẩn thận * Tên thuốc - Tên thuốc = tên sản phẩm + hàm lượng chất tác dụng + dạng thuốc. * Dạng thuốc - Thuốc trừ sâu, bệnh có các dạng thuốc như: + Thuốc bộtthấm nước: WP, BTN, DF.. + Thuốc boat hoà tan trong nước: SP, BHN + Thuốc hạt: H, G, GR + Thuốc sữa: EC, ND + Thuốc nhũ dầu: SC Hoạt động 3: Kiểm tra thực hành: nhận biết nhãn hiệu một số loại thuốc trừ sâu bệnh * Mục tiêu: Nhằm kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức của hs, rèn luyện được kỹ năng cẩn thận và nghiêm túc cho hs. * Tiến hành (thời gian làm bài 20’) I. Hãy khoanh tròn câu trả đúng (2đ) 1. Biểu tượng thể hiện độ độc có trong thuốc trừ sâu, bệnh ở mức độ nào? a. Nguy hiểm b. Độc cao c. Cẩn thận d. Tất cả đều đúng 2. Biểu tượng thể hiện độ độc của thuốc trừ sâu, bệnh ở mức độ: a. Không độc b. Rất độc c. Độc cao d. Cẩn thận 3. Biểu tượng thể hiện độ độc của thuốc trừ sâu, bệnh ở mức độ: a. Độc cao b. Không độc c. Nguy hiểm d. Cẩn thận 4. Trong tên thuốc trừ sâu bệnh hại cây trồng thể hiện các yếu tố nào? a. Tên sản phẩm b. Hàm lượng chất tác dụng c. Dạng thuốc d. Tất cả 3 ý trên II. Cho các tên thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh sau. Hãy xác định các yêu tố có trong tên thuốc: độ độc, tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, dạng thuốc. (8đ) Tên thuốc Độ độc Tên sản phẩm Hàm lượng chất tác dụng Dạng thuốc Thuốc trừ sâu: VimocaR 20 ND Thuốc trừ sâu: FenbisR 25 EC Thuốc trừ bệnh cây: Norshield 86.2 WP Thuốc trừ bệnh Manco 80 WP Thuốc trừ bệnh Cuproxat 345 SC Thuốc trừ nấm bệnh Zinebbul 80 WP Thuốc trừ sâu Success 25 SC Thuốc trừ sâu Vicarp 95 BHN 4. Củng cố và đánh giá - Gv thu bài làm của hs và nhận xét sơ về mức độ lĩnh hội kiwến thức của hs - Nhận xét thái độ làm việc và thực hành của các em 5. dặn dò - Quan sát các nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh ở gia đình sử dụng và tập nhận biết - Chuẩn bị bài 15 và 16/sgk KẾT QUẢ KIỂM TRA Lớp TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém 7A 7B 7C 7D 7E Khối ĐÁP ÁN I. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. 1a 2c 3d 4d. Mỗi câu đúng đạt 0.5đ II. Hoàn thành bảng (nhận biết qua nhãn của sản phẩm thuốc trừ sâu, bệnh hại cây trồng.) Tên thuốc Độ độc Tên sản phẩm Hàm lượng chất tác dụng Dạng thuốc Thuốc trừ sâu: VimocaR 20 ND Độc cao Thuốc trừ sâu: VimocaR 20% Thuốc sữa Thuốc trừ sâu: FenbisR 25 EC Nguy hiểm Thuốc trừ sâu: FenbisR 25% Thuốc sữa Thuốc trừ bệnh cây: Norshield 86.2 WP Cẩn thận Thuốc trừ bệnh cây: Norshield 86.2% Thuốc bột thấm nước Thuốc trừ bệnh Manco 80 WP Cẩn thận Thuốc trừ bệnh Manco 80% Thuốc bột thấm nước Thuốc trừ bệnh Cuproxat 345 SC Cẩn thận Thuốc trừ bệnh Cuproxat 345g/l Nhũ dầu Thuốc trừ nấm bệnh Zinebbul 80 WP Cần thận Thuốc trừ nấm bệnh Zinebbul 80% Thuốc bột thấm nước Thuốc trừ sâu Success 25 SC Độc cao Thuốc trừ sâu Success 25% Nhũ dầu Thuốc trừ sâu Vicarp 95 BHN Nguy hiểm Thuốc trừ sâu Vicarp 95% Thuốc bột hoà tan trong nước. - Độ độc: mỗi câu đúng đạt 0.3 đ - Tên sản phẩm: mỗi câu đúng đạt 0.3đ - Hàm lượng chất tác dụng: mỗi câu đúng đạt 0.3đ - Dạng thuốc: mỗi câu đúng đạt 0.1đ

File đính kèm:

  • docTiet 11 Thuc hanh - KT 45.doc