Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 1: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Hãy nêu tên các loại chỉ trong hình?

Chỉ khâu

Chỉ thêu

Hãy nêu tên và tác dụng của các dụng cụ, vật liệu sau?

Thước may

Thước dây

Khung thêu

Phấn may

Khuy bấm

 

ppt4 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 1: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BMÔN: KĨ THUẬT LỚP 4BÀI 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊUKể tên những loại vải thường gặp?Nhiều loại như vải sợi bông, vải sợi pha, xa tanh, vải lanhChỉ khâuChỉ thêuHãy nêu tên các loại chỉ trong hình?  So sánh cấu tạo, hình dạng của kéo cắt vải và kéo cắt chỉ?Kéo cắt vảiKéo cắt chỉHãy nêu tên và tác dụng của các dụng cụ, vật liệu sau?Thước mayThöôùc daâyKhung theâuKhuy hai loã vaø boán loãKhuy hai loã vaø boán loãKhuy baámKhuy lỗ Phấn may Khuy bấmKhung thêuThước dây

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tuan_1_vat_lieu_dung_cu_cat_khau_th.ppt
Giáo án liên quan