Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) - Năm học 2020-2021

Hãy điền các từ ngữ : lập căn cứ, khởi nghĩa, lật đổ,
họ Nguyễn, toàn bộ vùng đất, thượng đạo vào chỗ trống cho thích hợp.
 Ba anh em Nguyễn Nhạc, nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, lên vùng Tây Sơn . , dựng cờ . .Trước khi tiến ra Thăng Long, Nguyễn Huệ đã làm chủ Đàng Trong, . Chính quyền

- Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh.

- Nguyễn Huệ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này

 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long

- Quân thuỷ và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về phía Thăng Long.

- Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả nhưng không lại.

- Quân Trịnh đại bại. Trịnh Khải bị dân bắt trói nộp cho quân Tây Sơn.

 3. Kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long

 Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng:

 Kết quả và ý nghĩa của cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nguyễn Huệ là:

.a) Làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh.

.b) Giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho vua Lê.

.c) Mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.

.d) Nguyễn Huệ xưng ngôi hoàng đế.

- Nguyễn Huệ làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh.

- Mở đầu cho việc thống nhất đất nước

 

pptx18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sửBài cũEm hãy cho biết cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến Trịnh – Nguyễn đã gây ra những hậu quả gì?Lịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Hãy điền các từ ngữ : lập căn cứ, khởi nghĩa, lật đổ, họ Nguyễn, toàn bộ vùng đất, thượng đạo vào chỗ trống cho thích hợp. Ba anh em Nguyễn Nhạc, nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, lên vùng Tây Sơn. , dựng cờ. .Trước khi tiến ra Thăng Long, Nguyễn Huệ đã làm chủ Đàng Trong,.. Chính quyềnthượng đạokhởi nghĩaLật đổhọ Nguyễntoàn bộ vùng đấtLược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây SơnLịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Lịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh.- Nguyễn Huệ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nàyNguyễn Huệ Lịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh.- Nguyễn Huệ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này. 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Lược đồ nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786)Sông HồngPhú XuânThăng LongNam DưQuy NhơnAn KhêSông GianhLịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh.- Nguyễn Huệ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này. 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Quân thuỷ và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về phía Thăng Long.- Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả nhưng không lại.- Quân Trịnh đại bại. Trịnh Khải bị dân bắt trói nộp cho quân Tây Sơn.Lịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh.- Nguyễn Huệ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này. 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 3. Kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng: Kết quả và ý nghĩa của cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nguyễn Huệ là: .a) Làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh..b) Giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho vua Lê. .c) Mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt..d) Nguyễn Huệ xưng ngôi hoàng đế.xxxLịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh.- Nguyễn Huệ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này. 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 3. Kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Nguyễn Huệ làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh.- Mở đầu cho việc thống nhất đất nướcLịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 3. Kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, tiến vào Thăng Long, tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó. Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long,mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước.Dân ta có kẻ anh hùng Nghìn thu soi rạng giống nòi quang vinh Đóng đô ở đất Quy Nhơn Đánh tan Trịnh - Nguyễn cứu dân đảo huyền Câu đố(Là ai?)Tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ (Hà Nội)Lịch sửBài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(Năm 1786) 1. Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 2. Diễn biến của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 3. Kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, tiến vàoThăng Long, tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó. Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long,mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_bai_24_nghia_quan_tay_son_tien_ra_th.pptx
Giáo án liên quan