Bài giảng môn Địa lí Lớp 4 - Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)

 Câu 1

 Xác định vị trí đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam và cho biết đặc điểm tự nhiên vùng đồng bằng này?

Câu 2: Qua bài học tiết trước, con biết được điều gì về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ?

PHIẾU HỌC TẬP

Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)

 Xem đoạn clip kết hợp với thông tin SGK trang 124, 125, hãy trả lời và hoàn thành các bài tập sau:

 Kể tên các ngành công nghiệp em biết ở đồng bằng Nam Bộ.

2. Nối tên ngành công nghiệp ở cột A với tên sản phẩm công nghiệp tương ứng ở cột

1. Kể tên các ngành công nghiệp em biết ở đồng bằng Nam Bộ.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Địa lí Lớp 4 - Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1 Xác định vị trí đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam và cho biết đặc điểm tự nhiên vùng đồng bằng này?Câu 2: Qua bài học tiết trước, con biết được điều gì về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ?Địa líHoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam BộVựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nướcNơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản lớn nhất cả nước34PHIẾU HỌC TẬPBài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) Xem đoạn clip kết hợp với thông tin SGK trang 124, 125, hãy trả lời và hoàn thành các bài tập sau: Kể tên các ngành công nghiệp em biết ở đồng bằng Nam Bộ.3. Nêu giá trị đóng góp sản xuất công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ với cả nước.2. Nối tên ngành công nghiệp ở cột A với tên sản phẩm công nghiệp tương ứng ở cột BABChế biến lương thực, thực phẩmCác loại vải, quần áo, Hóa chấtĐiệnDệt, may mặcGạo, nước trái cây, đồ hộp,Sản xuất điệnPhân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng, Khai thác dầu khíCá hộp, tôm, Chế biến thủy, hải sảnDầu mỏCơ khíCác loại máy móc, phương tiện giao thông, PHIẾU HỌC TẬPBài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) Xem đoạn clip kết hợp với thông tin SGK trang 124, 125, hãy trả lời và hoàn thành các bài tập sau: Kể tên các ngành công nghiệp em biết ở đồng bằng Nam Bộ.3. Nêu giá trị đóng góp sản xuất công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ với cả nước.2. Nối tên ngành công nghiệp ở cột A với tên sản phẩm công nghiệp tương ứng ở cột BABChế biến lương thực, thực phẩmCác loại vải, quần áo, Hóa chấtĐiệnDệt, may mặcGạo, nước trái cây, đồ hộp,Sản xuất điệnPhân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng, Khai thác dầu khíCá hộp, tôm, Chế biến thủy, hải sảnDầu mỏCơ khíCác loại máy móc, phương tiện giao thông, 1. Kể tên các ngành công nghiệp em biết ở đồng bằng Nam Bộ.Báo cáo kết quả thảo luận ABChế biến lương thực, thực phẩmCác loại vải, quần áo, Hóa chấtĐiệnDệt, may mặcGạo, nước trái cây, đồ hộp,Sản xuất điệnPhân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng, Khai thác dầu khíCá hộp, tôm, Chế biến thủy, hải sảnDầu mỏCơ khíCác loại máy móc, phương tiện giao thông, 2. Nối tên ngành công nghiệp ở cột A với tên sản phẩm công nghiệp tương ứng ở cột BBáo cáo kết quả thảo luận Báo cáo kết quả thảo luận 3. Nêu giá trị đóng góp sản xuất công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ với cả nước.Chỉ các trung tâm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ trên lược đồ công nghiệp Việt Nam.4. Đọc biểu đồ và nhận xét về sản xuất công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ bằng cách đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng nhất:a. Sản xuất công nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ phát triển.b. Sản xuất công nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ phát triển mạnh.c. Sản xuất công nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ phát triển mạnh nhất trong cả nước.xHãy xem phim, thảo luận nhóm đôi và cho biết: 1. Tên những chợ nổi được giới thiệu trong phim. 2. Loại hàng hóa nào được bán nhiều ở chợ nổi. 3. Nét độc đáo ở chợ nổi.Hãy xem phim, thảo luận nhóm đôi và cho biết: 1. Tên những chợ nổi được giới thiệu trong phim. 2. Loại hàng hóa nào được bán nhiều ở chợ nổi. 3. Nét độc đáo ở chợ nổi.Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.CUỘC THIHướng dẫn viên du lịch tài ba1. Giới thiệu trong nhóm thông tin sưu tầm và những điều em biết về sản xuất công nghiệp, chợ nổi ở đồng bằng Nam Bộ.2. Cử đại diện nhóm thi làm hướng dẫn viên du lịch tài ba( có thể giới thiêụ về một hay nhiều hình ảnh sưu tầm của nhóm)Hướng dẫn viên du lịch tài baCUỘC THI Nhận xét chọn hướng dẫn viên du lịch tài ba nhấttheo các nội dung sau: - Nội dung đúng chủ đề (sản xuất công nghiệp hoặc chợ nổi ở đồng bằng Nam Bộ)- Giới thiệu tự nhiên, sáng tạo. Chân thành cảm ơncác thầy cô giáo!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_li_lop_4_bai_20_hoat_dong_san_xuat_cua_ngu.ppt