Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 12: Nhân một số với một hiệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Tính và so sánh giá trị hai biểu thức:

3 x ( 7 - 5 ) và 3 x 7 – 3 x 5

Ta có: 3 x ( 7 - 5 )

 = 3 x 2

 = 6

3 x 7 – 3 x 5

= 21 – 15

= 6

Vậy: 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

2.áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính ( theo mẫu):

/ 47 x 9

 24 x 99

b/ 138 x 9

 123 x 99

 3. Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Có :40 giá

Bán hết : 10 giá

Mỗi giá : 175 quả

Còn lại : quả trứng?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 12: Nhân một số với một hiệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTOÁNLỚP 4NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU2Ôn bài cũ Tính bằng 2 cách: 15 x (7 + 3)15 x (7 + 3) = 15 x 10 = 150Cách 1:Cách 2:15 x (7 + 3) = 15 x 7 + 15 x 3 = 105 + 45 = 150 Tính và so sánh giá trị hai biểu thức: 3 x ( 7 - 5 ) và 3 x 7 – 3 x 5 Ta có: 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 2 = 6 3 x 7 – 3 x 5= 21 – 15= 6 Vậy: 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5sốhiệuKhi nhân một số với một hiệu, ta làm thế nào?Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau. Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau. 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5abca x (b – c)a x b – a x c)= Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu): abca x ( b – c )a x b – a x c3733 x ( 7 – 3 ) = 123 x 7 – 3 x 3 =126895526 x ( 9 – 5 ) = 246 x 9 – 6 x 5 = 248 x ( 5 – 2 ) = 248 x 5 – 8 x 2 = 24NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU2.áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính ( theo mẫu):26 x 9 = = 26 x (10 -1) 26 x 10 – 26 x 1 = 260 – 26 = 234a/ 47 x 9 24 x 99b/ 138 x 9 123 x 99a/ 47 x 9 24 x 99b/ 138 x 9 123 x 99 = 47 x (10 – 1) = 47 x 10 – 47 x 1 = 470 - 47= 423= 24 x (100 – 1) = 24 x 100 – 24 x 1 = 2400 - 24= 2376= 138 x (10 – 1) = 138 x 10 – 138 x 1 = 1380 - 138= 1242= 123 x (100 – 1) = 123 x 100 – 123 x 1 = 12300 - 123= 12177 3. Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?Có :40 giáBán hết : 10 giáMỗi giá : 175 quả Còn lại :quả trứng?Tóm tắt Số quả trứng lúc đầu có là:175 x 40 = 7000 ( quả )Số quả trứng đã bán là:175 x 10 = 1750 ( quả )Số quả trứng còn lại là:7000 – 1750 = 5250 ( quả ) Đáp số: 5250 quả trứngSố giá trứng còn lại là:40 – 10 = 30 ( giá )Số quả trứng còn lại là:175 x 30 = 5250 ( quả ) Đáp số: 5250 quả trứngCách 1Cách 2175 x 40 – 175 x 10 = 5250 ( quả)Có :40 giáBán hết : 10 giáMỗi giá : 175 quả Còn lại :quả trứng?Tóm tắt Số quả trứng còn lại là:Bài giảiĐáp số: 5250 quả trứng Bài 4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: (7 – 5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số. Bài 4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: (7 – 5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3 Ta có (7 - 5) x 3 = 2 x 3 = 6 7 x 3 - 5 x 3 = 21 - 15 = 6 (7 – 5) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau. .Củng cố Dặn dò. Chúc các em chăm ngoan, học tốt !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_12_nhan_mot_so_voi_mot_hieu_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan