Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

a/Cho hai phân số 1/3 và 2/5 .

Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 1/3 và một phân số bằng 2/5

Nhận xét: Khi quy đồng mẫu số hai phân số 1/3 và 2/5

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 1/3 nhân với mẫu số của phân số 2/5

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 2/5 nhân với mẫu số của phân số 1/3

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ?;;Kiểm tra bài cũ : a/Cho hai phân số và .;Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằngvà một phân số bằng ====Nhận xétHai phân số và có cùng mẫu số là 15==vàDựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có:Ta nói rằng: Hai phân số và đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số và ; 15 gọi là mẫu số chung của hai phân số. Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số và Nhận xét: Khi quy đồng mẫu số hai phân số và b/Cách quy đồng mẫu số các phân số-Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số -Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhấtBài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :vàa)vàb)vàc)vàa)vàb)vàc)Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhấtChân thành cám ơn quí thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_quy_dong_mau_so_cac_phan_so_nam.ppt