Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Quách Phẩm

 Câu 1 (1,5đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trong các câu mà em cho là đúng:

1. Muốn cây có năng suất cao phải đạt những yêu cầu nào sau đây:

 a. Giống tốt. b. Độ phì nhiêu.

 c. Thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt. d. Cả 3 câu a,b,c.

 2. Yếu tố nào sau đây quyết định nhất đến thời vụ cây trồng:

 a. Loại cây trồng. b. Khí hậu

 c. Sâu gây hại cây trồng. d. Bệnh gây hại cây trồng.

3. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ:

 a. Hạt cát, sét. b. Hạt cát, limon.

 c. Hạt cát, sét, limon và chất mùn. d. Hạt cát, sét, limon.

Câu 2 (0,5đ): Hãy chọn các từ, cụm từ: ( gây đột biến, chọn lọc) để điền vào chỗ ( ) trong các câu sau:

a. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo trồng ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp:

b. Lấy hạt lúa nẩy mầm xử lí tia phóng xạ trong điều kiện nhất định rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp:

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Quách Phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Quách Phẩm Họ và tên :.. Lớp: 7A Ngày tháng .năm 2009 KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công Nghệ – 7 Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1 (1,5đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trong các câu mà em cho là đúng: Muốn cây có năng suất cao phải đạt những yêu cầu nào sau đây: a. Giống tốt. b. Độ phì nhiêu. c. Thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt. d. Cả 3 câu a,b,c. 2. Yếu tố nào sau đây quyết định nhất đến thời vụ cây trồng: a. Loại cây trồng. b. Khí hậu c. Sâu gây hại cây trồng. d. Bệnh gây hại cây trồng. 3. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ: a. Hạt cát, sét. b. Hạt cát, limon. c. Hạt cát, sét, limon và chất mùn. d. Hạt cát, sét, limon. Câu 2 (0,5đ): Hãy chọn các từ, cụm từ: ( gây đột biến, chọn lọc) để điền vào chỗ () trong các câu sau: a. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo trồng ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp: b. Lấy hạt lúa nẩy mầm xử lí tia phóng xạ trong điều kiện nhất định rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp: Câu 3: (1đ) Em hãy xếp các nhóm từ trong các cột A và B của bảng cho đúng với các ý tương đương vào cột trả lời. Cột A Cột B Trả lời 1. Cày đất. a. Làm đất nhỏ và thu gom cỏ dại. 1 + 2. Bừa và đập đất. b. Sử dụng phân hữu cơ và phân lân. 2 + 3. Lên luống. c. Lật đất sâu lên bề mặt 3 + 4. Bón phân lót. d. Dễ thoát nước, dễ chăm sóc. 4 + II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 7điểm) Câu 1: Côn trùng là gì? Vòng đời của côn trùng được tính như thế nào? Có mấy loại biến thái nêu rõ từng loại biến thái đó ? (2điểm) Câu2: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì? Nêu rõ các phương pháp sản xuất giống cây trồng? (3,5điểm) Câu 3: Phân bón là gì? Phân bón được chia ra làm mấy nhóm chính đó là những nhóm nào và nêu tác dụng của từng loại phân bón. (1,5điểm) BÀI LÀM

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_quach_pham.doc