Phân phối chương trình môn Thể dục cấp THCS

LỚP 6

Cả năm: 37 tuần (74 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

Học kì II: 18 tuần (36 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần 1

Tiết 1: - Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 6 (tóm tắt).

- Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)

Tiết 2: - Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)

- Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số quy định khi học tập bộ môn.

Tuần 2

Tiết 3: - Đội hình đội ngũ (ĐHĐN) : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và theo chu kì 1 – 2) ; đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau, cách chào, cách báo cáo, xin phép ra vào lớp.

- Bài thể dục phát triển chung (Bài TD) ; Học 3 động tác: vươn thở, tay, ngực.

- Chạy bền: Học trò chơi “ Hai lần hít vào, hai lần thở ra”.

Tiết 4:- ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng đã học ; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, điểm số; Dàn hàng, dồn hàng.

- Bài TD: Ôn 3 động tác đã học ; Học 2 động tác: Chân, bụng.

-Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy chạm gót vào mông.

Tuần 3

Tiết 5:- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học; Học: Giậm chân tại chổ, đi đều- đứng lại. Đi đều thẳng hướng vòng phải, vòng trái.

- Bài TD: Ôn 5 động tác đã học; Học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp.

- Chạy bền: Như nội dung tiết 4.

Tiết 6:- ĐHĐN: Ôn một số kỉ năng đã học (Do GV chọn); Học: Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Bài TD: Ôn 7 động tác đã học: Học 2 động tác: Nhảy, điều hòa.

- Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn).

 

doc40 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Phân phối chương trình môn Thể dục cấp THCS, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2012 - 2013 LỚP 6 Cả năm: 37 tuần (74 tiết) Học kì I: 19 tuần (38 tiết) Học kì II: 18 tuần (36 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1: - Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 6 (tóm tắt). - Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1) Tiết 2: - Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2) - Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số quy định khi học tập bộ môn. Tuần 2 Tiết 3: - Đội hình đội ngũ (ĐHĐN) : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và theo chu kì 1 – 2) ; đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau, cách chào, cách báo cáo, xin phép ra vào lớp. - Bài thể dục phát triển chung (Bài TD) ; Học 3 động tác: vươn thở, tay, ngực. - Chạy bền: Học trò chơi “ Hai lần hít vào, hai lần thở ra”. Tiết 4:- ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng đã học ; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, điểm số; Dàn hàng, dồn hàng. - Bài TD: Ôn 3 động tác đã học ; Học 2 động tác: Chân, bụng. -Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy chạm gót vào mông. Tuần 3 Tiết 5:- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học; Học: Giậm chân tại chổ, đi đều- đứng lại. Đi đều thẳng hướng vòng phải, vòng trái. - Bài TD: Ôn 5 động tác đã học; Học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp. - Chạy bền: Như nội dung tiết 4. Tiết 6:- ĐHĐN: Ôn một số kỉ năng đã học (Do GV chọn); Học: Đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Bài TD: Ôn 7 động tác đã học: Học 2 động tác: Nhảy, điều hòa. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn). Tuần 4 Tiết 7: - ĐHĐN: Ôn một số nội dungHS thực hiện còn yếu (Do GV chọn) - Bài TD: Ôn bài TD. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) Tiết 8: - ĐHĐN: Như nội dung tiết 7. - Bài TD: Tiếp tục ôn bài TD. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) Tuần 5 Tiết 9:- ĐHĐN: Bước đầu hoàn thiện những kĩ năng đã học. - Bài TD: Tiếp tục ôn để hoàn thiện bài TD. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) Tiết 10: - ĐHĐN: Như nội dung tiết 9. Kiểm tra 15 phút ĐHĐN - Bài TD: Tiếp tục ôn để hoàn thiện bài TD. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) Tuần 6 Tiết 11: - ĐHĐN: Bước đầu hoàn thiện những kĩ năng đã học. - Bài TD: Tiếp tục hoàn thiện bài TD. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) Tiết 12: - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học. - Bài TD: Như nội dung tiết 11. Tuần 7 Tiết 13: - Kiểm tra: Bài TD Tiết 14: - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kĩ năng đã học. - Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy-xuất phát; trò chơi chạy tiếp sức. - Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tình sau khi chạy. Tuần 8 Tiết 15: - ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỉ năng đã học. - Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy xuất phát; Trò chơi (Do GV chọn) - Chạy bền: Chạy tại chổ, chạy theo đừng gấp khúc. Tiết 16:- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỉ năng đã học. - Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ đã học; Học: Trò chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật”. - Chạy bền: Như nội dung tiết 15 Tuần 9 Tiết 17:- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỉ năng đã học. - Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn) Tiết 18:- Kiểm tra: Đội hình đội ngũ Tuần 10 Tiết 19:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn); Học: Chạy nâng cao đùi - Môn thề thao tự chọn (Môn TC): Làm quen với một số động tác, trò chơi Tiết 20:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn); Học: Đứng tại chổ đánh tay, di chuyển sang chạy nhanh 20-30m - Môn TC: Ôn, học một số động tác bổ trợ. - Chạy bền: Học một số bài tập, động tác bổ trợ (Do GV chọn) Tuần 11 Tiết 21:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn); Xuất phát cao–chạy nhanh 30m - Môn TC: Ôn, học một số động tác bổ trợ, kĩ thuật. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Tiết 22:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn); Xuất phát cao – chạy nhanh 30-40m. - Môn TC: Ôn, tập thể lực; Học: một số động tác bổ trợ, động tác kĩ thuật chuyên môn. - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên. Tuần 12 Tiết 23: - Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn), xuất phát cao, chạy nhanh 40-50m. - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thề lực, học một số động tác bổ trợ, trò chơi và kĩ thuật. - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn) Tiết 24: - Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (Do GV chọn), xuất phát cao, chạy nhanh 50 - 60m. Kiểm tra 15 phút kỹ thuật xuất phát cao. - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực; Học: kĩ thuật. - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn) Tuần 13 Tiết 25: - Chạy nhanh: Ôn tập trò chơi (Do GV chọn); Xuất phát cao-chạy nhanh 60m (nam, nữ). - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kĩ thuật. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Tiết 26: - Chạy nhanh: Như nội dung tiết 25. - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực; Học kĩ thuật. - Chạy bền: Học một số động tác bổ trợ (Do GV chọn). Tuần 14 Tiết 27: - Chạy nhanh: Như nội dung tiết 25. - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kĩ thuật. - Chạy bền: trò chơi và một số động tác bổ trợ ( Do GV chọn). Tiết 28: - Chạy nhanh: Như nội dung tiết 25. - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kĩ thuật. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Tuần 15 Tiết 29: - Kiểm tra: Chạy nhanh. Tiết 30: - Môn TC: Tiếp tục, tập thể lực và học kĩ thuật . Tuần 16 Tiết 31: - Môn TC: Tiếp tục, tập thể lực và học kĩ thuật . Tiết 32: - Môn TC: Tiếp tục, tập thể lực và học kĩ thuật . Tuần 17 Tiết 33: - Ôn tập học kỳ I ( nội dung do giáo viên tự chọn) Tiết 34: - Kiểm tra học kỳ I. Tuần 18 Tiết 35:- Ôn tập nội dung đã học phù hợp với khả năng của học sinh để chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Tiết 36: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT, ( Không đưa vào sổ điểm đánh giá xếp loại học lực của học sinh, chỉ lấy điểm để báo cáo thể lực học sinh ) Tuần 19 Tiết 37: - Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Tiết 38: - Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Sơ kết học kì I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 39:- Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kĩ thuật, trò chơi. - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn) Tiết 40: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. - Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kĩ thuật, trò chơi. - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn) Tuần 21 Tiết 41:- Bật nhảy: Ôn các nội dung đã học tiết 39; Học : đà một bước đá lăng. - Môn TC: Ôn tập một số động tác bổ trợ, học kĩ thuật ( Do GV chọn) - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn) Tiết 42: - Bật nhảy: Ôn tập và Trò chơi ( Do GV chọn); Học: Đà một bước giậm nhảy-đá lăng. - Môn TC: Ôn tập, học kĩ thuật, trò chơi ( Do GV chọn). - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên. Tuần 22 Tiết 43:- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển sức mạnh chân (Do GV chọn); Học: Bật xa; trò chơi “ Bật xa tiếp sức”. - Môn TC: Ôn tập, học kĩ thuật, Trò chơi ( Do GV chọn). - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn). Tiết 44:- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi ( Do GV chọn) - Kiểm tra 15 phút bật nhảy. - Môn TC: Ôn tập, bước đầu hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích (đối với những môn tự chọn có thể đo thành tích). - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Tuần 23 Tiết 45:- Bật nhảy: Ôn tập, trò chơi và tập sức mạnh chân; Học: Chạy đà một đến ba bước - giậm nhảy ( vào hố cát hoặc nệm ) - Môn TC: Ôn tập và tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích. - Chạy bền: Trò chơi ( Do GV chọn ) Tiết 46:- Bật nhảy: Ôn bài tập phát triển sức mạnh chân, trò chơi ( Do GVchọn ) Học: Chạy đà ( tự do)- nhảy xa. - Môn TC: Ôn tập hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích. - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. Tuần 24 Tiết 47: - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, chạy đà (tự do )- nhảy xa, - Môn TC : Ôn tập, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích. - Chạy bền : Trò chơi (Chạy theo tín hiệu). Tiết 48 - Bật nhảy : Ôn bài tập thể lực, trò chơi “ Nhảy cừu ” hoặc do GV chọn. Môn TC : Ôn tập, hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích. Tuần 25 Tiết 49 : - Kiểm tra : Môn tự chọn. Tiết 50: - Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi ( Do GV chọn ) - Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng 300m (nam), 250m(nữ) trên địa hình tự nhiên. Tuần 26 Tiết 51:- Bật nhảy : Ôn tập thể lực, trò chơi ( do GV chọn) - Chạy bền : Chạy trên đường gấp khúc, trò chơi “ Hai lần hít vào, hai lần thở ra ”. Tiết 52:- Bật nhảy: Ôn tập thể lực, trò chơi ( do GV chọn). - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 300m (nữ), 350m (nam) hoặc chạy theo nhóm sức khỏe. Tuần 27 Tiết 53:- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi ( Do GV chọn ) - Chạy bền: Như nội dung tiết 52. Tiết 54 :- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi ( do GV chọn ) - Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 300m(nữ),400m (nam) Tuần 28 Tiết 55:- Bật nhảy : Ôn tập, trò chơi, hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích. - Chạy bền : Như nội dung tiết 54 hoặc chạy nhẹ nhàng, thời gian: 3 phút(nữ ), 4 phút (nam) Tiết 56:-Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Như nội dung tiết 55. Tuần 29 Tiết 57: - Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Như nội dung tiết 55. Tiết 58: - Kiểm tra: Bật nhảy Tuần 30 Tiết 59: - Ném bóng: Tung và bắt bóng bằng hai tay, ngổi xổm tung và bắt bóng, tung và bắt bóng qua khoeo chân, trò chơi ‘ném vòng vào cổ chai’. - Chạy bền : Như nội dung tiết 55. Tiết 60: - Ném bóng: Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh tay (do GV chọn); Học: Cách cầm bóng, ném bóng trúng đích, trò chơi “ném trúng đích”. - Chaỵ bền : Như nội dung tiết 55. Tuần 31 Tiết 61: - Ném bóng: Bài tập phát triển sức mạnh tay (do GV chọn); Ôn: Cách cầm bóng, ném bóng trúng đích, trò chơi “ném trúng đích”. - Chaỵ bền : Như nội dung tiết 55. Tiết 62: - Ném bóng : Ôn tập phát triển sức mạnh tay, trò chơi ‘cưỡi ngựa tung bóng’ hoặc do GV chọn. Học: đứng vai hướng ném, xoay người - ném bóng xa, đà một bước - ném bóng xa. - Chaỵ bền : Luyện tập chạy bền. Tuần 32 Tiết 63:- Ném bóng : Ôn tập phát triển sức mạnh tay.Ôn: đứng vai hướng ném, xoay người - ném bóng xa, đà một bước - ném bóng xa. - Chaỵ bền : Luyện tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra. Tiết 64:- Kiểm tra : Chạy bền. Tuần 33 Tiết 65:- Ném bóng : Tập phát triển sức mạnh tay ; Học: Chạy đà (tự do)- ném bóng xa. - Kiểm tra 15 phút đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa. Tiết 66:- Ném bóng : Ôn tập, trò chơi (do GV chọn). Tuần 34 Tiết 67:- Ném bóng : Như nội dung tiết 66. Tiết 68:- Kiểm tra : Ném bóng Tuần 35 Tiết 69: - Ôn tập chọn 2 nội dung học kì II để chuẩn bị kiểm tra học kỳ Tiết 70: - kiểm tra cuối học kỳ II. ( Giáo viên chọn một nội dung thi học kì.) Tuần 36 Tiết 71: - Ôn tập nội dung đã học phù hợp với khả năng của học sinh để chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Tiết 72: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT, ( Không đưa vào sổ điểm đánh giá xếp loại học lực của học sinh, chỉ lấy điểm để báo cáo thể lực học sinh cuối năm ) Tuần 37 Tiết 73:- Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Tiết 74:- Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Tổng kết năm học. LỚP 7 Cả năm: 37 tuần (74 tiết) Học kì I: 19 tuần (38 tiết) Học kì II:18 tuần (36 tiết) HỌC KỲ I Tuần 1 Tiết 1:- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 7 ( tóm tắt). - Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT. Tiết 2:- Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT. - Một số quy định khi học tập bộ môn. Tuần 2 Tiết 3:- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển ; Đứng nghiêm, đúng nghỉ, quay phải (trái), quay đằng sau. - Chạy nhanh : Trò chơi ‘Chạy tiếp sức’, ‘Chạy tiếp sức chuyển vật’, một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (do GV chọn). - Chạy bền : Trò chơi (do GV chọn). Tiết 4:- ĐHĐN: Ôn như nội dung tiết 3 ; Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2,..1-2; Học : Biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh ; động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Chaỵ bền: Học phân phối sức khi chạy. Tuần 3 Tiết 5:- ĐHĐN : Ôn như nội dung tiết 3, điểm số, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy -xuất phát. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 6:- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy – xuất phát. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tuần 4 Tiết 7:- ĐHĐN: Ôn đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại; Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0-2-4. - Chaỵ nhanh: Ôn như nội dung tiết 6. - Chạy bền: Thư giãn, thả lỏng, hồi tỉnh sau khi chạy bền. Tiết 8:- ĐHĐN: Ôn những kỹ năng HS thực hiện còn yếu; Học biến đổi đội hình 0-3-6-9. - Chạy nhanh: Ôn nội dung tiết 6; Học ngồi – xuất phát. - Chạy bền: luyện tập chạy bền. Tuần 5 Tiết 9:- ĐHĐN: Ôn luyện nâng cao một số kỹ năng đã học (Chú ý nhiều về tư thế). - Chạy nhanh: Đứng vai hướng chạy-xuất phát, ngồi xuất phát; Học tư thế sẵn sàng - xuất phát. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 10:- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao một số kĩ năng đã học; Trò chơi (do GV chọn). - Kiểm tra 15 phút ĐHĐN - Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi-xuất phát, tư thế sẵn sàng - xuất phát. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tuần 6 Tiết 11:- ĐHĐN: Ôn đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp; trò chơi GV chọn. - Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng- xuất phát ; Học chạy đạp sau. - Chạy bền: Hiện tượng ‘Thở dốc’ và cách khắc phục. Tiết 12:- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng đã học, đi đều-đứng lại. - Chạy nhanh: Ôn chạy đạp sau; Học xuất phát cao chạy nhanh 40m. - Chạy bền: Tập luyện chạy bền. Tuần 7 Tiết 13:- ĐHĐN: Ôn các kĩ năng HS thực hiện còn yếu và chuẩn bị kiểm tra. - Chạy nhanh: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn); tư thế sẵn sàng – xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh 40m. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền; Giới thiệu hiện tượng đau ‘sóc’ (sóc hông) và cách khắc phục. Tiết 14:- ĐHĐN: Ôn các kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60 m. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tuần 8 Tiết 15: - Kiểm tra: ĐHĐN (Nội dung do GV quy định) Tiết 16:- Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn). - Bài TD: Học các động tác: Vươn thở, tay. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tuần 9 Tiết 17:- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao- chạy nhanh 60m. - Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay; Học các động tác: Chân, lườn. - Chạy bền: luyện tập chạy bền. Tiết 18:- Chạy nhanh: Như nội dung tiết 17. - Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay chân, lườn. - Chạy bền: trò chơi (do GV chọn). Tuần 10 Tiết 19:- Chạy nhanh: Như nội dung tiết 17 và chuẩn bị kiểm tra. - Bài TD: Như nội dung tiết 18 (chú ý biên độ, nhịp điệu). - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 20:- Kiểm tra: Chạy nhanh (Xuất phát cao - chạy nhanh 60m) . Tuần 11 Tiết 21:- Bài TD: Như nội dung tiết 19; Học các động tác: Bụng, phối hợp. - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh chân(do GV chọn). - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tiết 22:- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp. - Bật nhảy: Luyện tập một số động tác bổ trợ; Trò chơi ‘ khéo vướng chân’. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tuần 12 Tiết 23:- Bài TD: Như nội dung tiết 22; Học các động tác: Thăng bằng, nhảy. - Bật nhảy: Như nội dung tiết 22. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 24:- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy. - Bật nhảy: Trò chơi, ‘Nhảy vào vòng tròn tiếp sức’,Đá lăng trước, đá lăng sau. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tuần 13 Tiết 25:- Bài TD: Như nội dung tiết 24; Học động tác Điều hòa. - Bật nhảy: Trò chơi lò cò ‘Chọi gà’; Đá lăng trước, đá lăng sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 26:- Bài TD: Ôn các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. - Bật nhảy: Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau; Đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tuần 14 Tiết 27:- Bài TD: Tiếp tục hoàn thiện bài TD - Bật nhảy: Như nội dung tiết 26. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tiết 28:- Bài TD: Tiếp tục hoàn thiện bài TD - Kiểm tra 15 phút bài TD - Bật nhảy: Luyện tập bật xa. Đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc nệm. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tuần 15 Tiết 29:- Bài TD: Tiếp tục hoàn thiện bài TD ( chú ý biên độ, nhịp điệu). - Bật nhảy: Như nội dung tiết 28. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 30:- Bài TD : Hoàn thiện bài thể dục ( chú ý tính nhịp điệu ). - Bật nhảy :Trò chơi“kéo vướng chân ”,“ nhảy vào vòng tròn tiếp sức ” - Chạy bền : Trò chơi ( do GV chọn ). Tuần 16 Tiết 31:- Bài TD : Hoàn thiện bài thể dục ( chú ý tính nhịp điệu ). - Bật nhảy :Trò chơi ( do GV chọn ). - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 32: - Kiểm tra bài thể dục ( thực hiện với cờ ). Tuần 17 Tiết 33: - Ôn tập học kỳ I ( nội dung do giáo viên tự chọn) Tiết 34: - kiểm tra học kỳ I. Tuần 18 Tiết 35:- Ôn tập nội dung đã học phù hợp với khả năng của học sinh để chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Tiết 36:-Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT, ( Không đưa vào sổ điểm đánh giá xếp loại học lực của học sinh, chỉ lấy điểm để báo cáo thể lực học sinh ) Tuần 19 Tiết 37: - Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Tiết 38: - Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Sơ kết học kì I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 39:- Bật nhảy: Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, nệm; Học:Nhảy bước bộ trên không. - Ném bóng: Trò chơi phát triển sức mạnh của tay ngực. - Chạy bền : Trò chơi (do GV chọn ). Tiết 40:- Bật nhảy : Ôn nhảy bước bộ trên không;Học: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ Ngồi ” (trọng tâm: giai đoạn giậm nhảy và trên không ). - Ném bóng : Chơi trò chơi phát triển sức mạnh của tay- ngực; Tung và bắt bóng bằng hai tay, ngồi xổm tung và bắt bóng. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tuần 21 Tiết 41: - Bật nhảy : Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” - Ném bóng : Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng, tung và bắt bóng qua khoẻo chân, ném bóng trúng đích. - Chạy bền : trò chơi ( do GV chọn ). Tiết 42:- Bật nhảy : Như nội dung tiết 39; Học: Bật nhảy bằng hai chân - tay với vào vật trên cao. - Ném bóng : Như nội dung tiết 39 ; Học : Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng, đà một bước ném bóng xa. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Tuần 22 Tiết 43:- Bật nhảy: Luyện tập bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” - Ném bóng : Ôn luyện như tiết 39, đứng vai hướng ném xoay người ném bóng, đà một bước ném bóng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 44:- Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao; Học : Bật nhảy bằng một chân, tay với vào vật trên cao. - Ném bóng: Như tiết 39. Học đà 2 bước chéo( bước cuối) ném bóng xa. - Chạy bền : Trò chơi ( do GV chọn ). Tuần 23 Tiết 45:- Bật nhảy:Ôn bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao,bật nhảy bằng một chân, tay với vào vật trên cao; học:chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Ném bóng: Học đà 2 bước chéo(bước cuối) ném bóng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 46:- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà. - Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối ném bóng xa; Học đà 4 bước cuối ném bóng xa. Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tuần 24 Tiết 47:- Bật nhảy: Ôn : chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Ném bóng : Ôn đà 2 bước cuối ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 48:- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Ném bóng : Ôn đà 2 bước cuối ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa. - Kiểm tra 15 phút Ném bóng đà 2 bước cuối cùng ném bóng Chạy bền : Trò chơi ( do GV chọn ) Tuần 25 Tiết 49: - Bật nhảy: Ôn : Như nội dung tiết 48. - Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 50: - Bật nhảy : Ôn: nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa ( chuẩn bị kiểm tra ). Tuần 26 Tiết 51:- Kiểm tra : Ném bóng ( đi tự do, thực hiện 4 bước cuối ném bóng xa, trọng tâm 4 bước đà cuối) Tiết 52:- Bật nhảy: Luyện tập: nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Kiểm tra 15 phút bật nhảy - Thể thao tự chọn ( Môn TC ): Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tuần 27 Tiết 53: - Bật nhảy: Luyện tập chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không. - Môn TC : Thực hiện kế hoạch dạy học của GV. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Tiết 54:- Bật nhảy : Luyện tập chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà và chuẩn bị kiểm tra. Môn TC : Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. Tuần 28 Tiết 55:- Kiểm tra : Bật nhảy ( chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà ). Tiết 56:- Môn TC: Giáo viên chọn môn và lên kế hoạch giảng dạy môn tự chọn. - Chạy bền Luyện tập chạy bền ( theo kế hoạch của GV) Tuần 29 Tiết 57:- Môn TC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền Luyện tập chạy bền ( theo kế hoạch của GV) Tiết 58:- Môn TC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: trò chơi (do GV chọn) Tuần 30 Tiết 59:- MônTC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền Tiết 60:- MônTC: Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền Tuần 31 Tiết 61:- Môn TC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền Tiết 62:- Môn TC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền Tuần 32 Tiết 63:- Môn TC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: trò chơi (do GV chọn) Tiết 64:- Môn TC:Thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV. - Chạy bền: trò chơi (do GV chọn) Tuần 33 Tiết 65:- Môn TC: Ôn luyện tập chuẩn bị kiểm tra. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra Tiết 66:- Môn TC: Ôn luyện tập chuẩn bị kiểm tra. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra Tuần 34 Tiết 67 : - Kiểm tra : Chạy bền ( chạy bền trên địa hình tự nhiên, cự li 500m -Tính thành tích, xếp loại theo tiêu chuẩn RLTT ). Tiết 68: - Kiểm tra : Môn TC ( Nội dung kiểm tra do GV quy định ) Tuần 35 Tiết 69: - Ôn tập chọn 2 nội dung học kì II để chuẩn bị kiểm tra học kỳ Tiết 70: - kiểm tra cuối học kỳ II. ( Giáo viên chọn một nội dung thi học kì.) Tuần 36 Tiết 71: - Ôn tập nội dung đã học phù hợp với khả năng của học sinh để chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Tiết 72: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT, ( Không đưa vào sổ điểm đánh giá xếp loại học lực của học sinh, chỉ lấy điểm để báo cáo thể lực học sinh cuối năm ) Tuần 37 Tiết 73:- Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Tiết 74: - Ôn tập kiểm tra bù những học sinh thiếu điểm. Tổng kết năm học. LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (74 tiết) Học kì I: 19 tuần (38 tiết) Học kì II: 18 tuần (36 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1:- Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 8 (tóm tắt). - Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn. Tiết 2:- ĐHĐN: Ôn các kỹ năng ở lớp 6 và 7 ( do GV chọn), đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, đằng sau, giậm chân tại chổ, đi đều và đổi chân khi sai nhịp. - Chạy cự li ngắn (chạy ngắn): Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ - Phát triển thể lực đã học ở lớp 6 và 7 ( do GV chọn). Tuần 2 Tiết 3:- ĐHĐN: Ôn các kỹ năng ở lớp 6 và 7 (do GV chọn). Ôn Biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9 Học: chạy đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. - Chạy ngắn: Ôn như nội dung tiết 2, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. - Chạy bền: Trò chơi ‘Chạy dích dắc tiếp sức’. Tiết 4:- ĐHĐN: Ôn chạy đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. - Chạy ngắn: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh, luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ nâng cao đùi, đạp sau; kiến thức về chạy cự li ngắn. - Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn). Tuần 3 Tiết 5:- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học. (do GV chọn) và chuẩn bị kiểm tra - Chạy

File đính kèm:

  • docskkn ttt.doc
Giáo án liên quan