Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò của trồng trọt trong nền nông nghiệp Việt Nam.

- Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay.

- Phân biệt được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.

2. kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

3. Thái độ:

- Coi trọng việc sản xuất trồng trọt.

- Có hứng thú học tập và biết vận dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Hình 1 trang 5 SGk phóng to.

- Bảng phụ về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.

- Phiếu học tập.

2. Học sinh:

- Xem trước bai 1

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp: Tiết: PHẦN 1: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TRỒNG TRỌT BÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu được vai trò của trồng trọt trong nền nông nghiệp Việt Nam. Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. Phân biệt được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Thái độ: Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có hứng thú học tập và biết vận dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Hình 1 trang 5 SGk phóng to. Bảng phụ về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. Phiếu học tập. Học sinh: Xem trước bai 1 PHƯƠNG PHÁP: TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nền nông nghiệp. Vây trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ như thế nào? Chúng ta vào bài học hôm nay sẽ rõ. Vào bài mới * Hoạt động 1: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh nội dung -GV giới thiệu hình 1 SGK và nêu câu hỏi:trồng trọt có vai trò gì trông nền kinh tế? nhìn vào hình chỉ rõ hình nào cung cấp lương thực, thực phẩm?, hình nào cung cấp thức ăn cho nghành chăn nuôi?, hình nào là cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp?, hình nào là cung cấp nông sản cho xuất khẩu? - GV giải thích hình để học sinh hiểu thêm từng vai trò của trồng trọt. - Giảng giải: thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây cộng nghiệp. - Tiểu kết, ghi bảng - HS quan sát và trả lời các câu hỏi của GV: - Cung cấp lương thực, thực phẩm: (hình a) - Cung cấp thức ăn cho nghành chăn nuôi ( hình b) - Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp hình c) - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu (hình d) - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - Lắng nghe, ghi bài. I. Vai trò của trồng trọt. Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản xuất khẩu * Hoạt động 2: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh nội dung - Cho HS thảo luận theo bàn và xác định các nhiệm vụ trong phần II SGK thì nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt? và nhiệm vụ nào không phải là nhiệm vụ của trồng trọt? vì sao? - Giảng giải rõ thêm về từng nhiệm vụ của trồng trọt - Tiểu kết, ghi bảng. - HS thảo luận theo bàn và trả lời + Nhiệm vụ của trồng trọt gồm các nhiệm vụ:1,2,4,6 + Các nhiệm vụ: 3 và 5 không phải là nhiệm vụ của trồng trọt vì nhiệm vụ 3 thuộc lĩnh vực chăn nuôi và nhiệm vụ 5 thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. - Lắng nghe. - Ghi bài. II. Nhịêm vụ của trồng trọt. Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. * Hoạt động 3: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh nội dung - Yêu cầu HS theo nhóm cũ, quan sát thảo luận và hoàn thành bảng: Một số biện pháp Mụch đích - Khai hoang, lấn biển. - Tăng vụ trên đơn vị diện tích - áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. - GV nhận xét. - Giảng giải: sử dụng từng biện pháp nhằm mụch đích gì. - Hỏi: có phải vùng nào ta cũng dùng các biện pháp đó phải không? Vì sao? - GV nhận xét, bỗ sung câu trả lời của HS. - Cho 1 vài ví dụ: các vùng khác nhau thì sử dung các biện pháp khác nhau. - Tiểu kết, ghi bảng. - HS thảo luận và hoàn thành bảng. - Đại diện nhóm trình bài: + Khai hoang, lấn biển: tăng diện tích đất trồng. + Tăng vụ trên đơn vị diện tích: Tăng sản lượng nông sản + Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt: tăng năng suất cây trồng. - HS lắng nghe - Trả lời: không phải vùng nào ta cũng dùng được 3 biện pháp trên vì mỗi vùng có điều kiện khác nhau. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe, ghi bài. III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần thực hiện các biện pháp nào. Các biệt pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt là khai hoang, lấn biển, tăng vụ trên diện tích đất trồng và áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến. Củng cố: Chốt lại các nội dung chinh của bài học và cho 1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK Kiểm tra- đánh giá: Hãy lựa cho các mục từ 1 đến 10 để ghép với các mục I đến III cho phù hợp. I. Áp dụng các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. II. Vai trò của trồng trọt. III. Nhiệm vụ của trồng trọt. 1. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. 2. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 3. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp. 4. Khai hoang, lấn biển. 5. Áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến. 6. Cung cấp hàng xuất khẩu. 7. Trồng cây cong nghiệp. 8. Tăng vụ. 9. Sử dụng giống có năng suất cao. 10. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu. Nhận xét- dặn dò Nhận xét thái độ học tập của học sinh. Dặn dò HS về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối SGK và xem trước bài 2

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_1_vai_tro_nhiem_vu_cua_trong_tro.doc