Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 17, Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 Hiểu được mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc cây trồng.

 2. Kỹ năng:

 _ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm.

 _ Có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng.

 3. Thái độ:

 Có ý thức trong việc bảo vệ và 2chăm sóc cây trồng.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 _ Hình 29, 30 SGK phóng to.

 _ Máy chiếu

 2. Học sinh:

 Xem trước bài 19.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

 1. Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ?

 Sử lý hạt giồng nhằm mục đích gì?

* Đặt vấn đề: Để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao thì phải biến cách chăm sóc cây trồng. Vậy chăm sóc cây trồng như thế nào cho tốt? Bài 19 sẽ giải thích rõ điều này.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 17, Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 7A Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Lớp dạy: 7B Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Tiết 17. BÀI 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu được mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc cây trồng. 2. Kỹ năng: _ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm. _ Có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ và 2chăm sóc cây trồng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: _ Hình 29, 30 SGK phóng to. _ Máy chiếu 2. Học sinh: Xem trước bài 19. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ? Sử lý hạt giồng nhằm mục đích gì? * Đặt vấn đề: Để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao thì phải biến cách chăm sóc cây trồng. Vậy chăm sóc cây trồng như thế nào cho tốt? Bài 19 sẽ giải thích rõ điều này. 2. Bài mới: Yêu cầu: Biết cách tỉa, dặm cây trồng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung * Hoạt động 1: Tỉa, dặm cây. - Cho HS quan sát tranh về phương pháp tỉa và dặm cây trên máy chiếu - Giáo viên hỏi: + Tỉa cây nhằm mục đích gì? + Em hãy cho một số ví dụ về tỉa và dặm cây? - Giáo viên sửa, ghi bảng. - Quan sát tranh - Suy nghĩ trả lời: Học sinh cho ví dụ. - Học sinh ghi bài. I. Tỉa, dặm cây: Tiến hành tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khỏe vào chổ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng. * Hoạt động 2: Làm cỏ, vun xới. - Cho HS quan sát tranh về phương pháp làm cỏ và vun xới trên máy chiếu - Giáo viên hỏi: + Làm cỏ nhằm mục đích gì? + Vun xới nhằm mục đích gì và vai trò như thế nào? - Yêu cầu học sinh chia nhóm và thảo luận . + Vậy mục đích của việc làm cỏ, vun xới là gì? - Giáo viên sửa, bổ sung để hoàn thiện kiến thức và ghi bảng. - Quan sát tranh - Suy nghĩ trả lời: Học sinh trả lời: - Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời và nhóm khác bổ sung. à Yêu cầu nêu được: + Diệt cỏ dại. + Làm cho đất tơi xốp. + Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn. + Chống đổ. - Học sinh lắng nghe và ghi bài. II. Làm cỏ, vun xới: Nhằm mục đích là: - Diệt cỏ dại. - Làm cho đất tơi xốp. - Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn. - Chống đổ. * Hoạt động 3: Tưới, tiêu nước. - Cho HS quan sát tranh về phương pháp tưới và tiêu trên máy chiếu _ Giáo viên hỏi: + Tưới nước nhằm mục đích gì? _ Giáo viên nhận xét, ghi bảng. - Giáo viên giới thiệu có 4 cách tưới: + Tưới theo hàng, vào gốc cây. + Tưới thấm. + Tưới ngập. + Tưới phun mưa. - Chia nhóm học sinh, thảo luận và cho biết cách tưới, tiêu trong hình. + Hãy nêu cách thực hiện các phương pháp trên? + Cây trồng rất cần nước nhưng nếu thừa nước sẽ gây ra hậu quã gì? _ Giáo viên sửa và giảng thêm: Khi trồng cây chúng ta chỉ cần một lượng nước nào đó nhất định mà thôi. Nếu tưới nước nhiều quá, cây trồng sẽ bị ngập úng hoặc có thể chế. Trong trường hợp này phải tiêu nước kịp thời, nhanh chóng bằng các biện pháp thích hợp. _ Giáo viên ghi bảng. - Quan sát tranh - Suy nghĩ trả lời: Học sinh trả lời: - Học sinh chia nhóm và thảo lụân. _ Nhóm cử đại diện trả lời và nhóm khác bổ sung. _ Yêu cầu nêu được: + (a): tưới ngập. + (b): tưới theo hàng, vào gốc cây. + (c ): tưới thấm. + (d): tưới phun mưa. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh ghi bài. II. Tưới, tiêu nước: 1. Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước và kịp thời để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. 2. Phương pháp tưới: Thông thường có các cách tưới sau: _ Tưới theo hàng, vào gốc cây. _ Tưới thấm. _ Tưới ngập. _ Tưới phun mưa. 3. Tiêu nước: Cây trồng rất cần nước, tuy nhiên nếu thừa nước sẽ gây ngập úng và cây có thể bị chết. Trong trường hợp này phải tiến hành tiêu nước kịp thời, nhanh chóng bằng các biện pháp thích hợp. * Hoạt động 4: Bón phân thúc. - Cho HS quan sát tranh về phương pháp tưới và tiêu trên máy chiếu Thế nào là bón thúc? + Bón phân thúc bằng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học theo những quy trình nào? + Em hiểu như thế nào về phân hữu cơ hoai mục? + Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây. - Quan sát tranh - Học sinh nêu: - Trả lời - Học sinh lắng nghe, ghi bài. - Lần lượt nêu các cách bón thúc IV. Bón phân thúc: Bón phân thúc bằng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học theo quy trình: - Bón phân; - Làm cỏ, vun xới,vùi phân vào đất. 3. Củng cố: - Gọi 1 HS đọc to phần ghi nhớ - Cho HS làm 1 – 2 bài tập trên máy chiếu 4. dặn dò: _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 20.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_17_bai_19_cac_bien_phap_cham_so.doc