Kiểm tra 1 tiết - Toán 7

B. Tự luận: (6đ)

Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC.

a)CMR: AM là tia phân giác của góc A

b).CMR: AM vuông góc với BC

c)Kẽ MK vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. CMR: AMK cân

d)Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. CMR: AB = CD

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết - Toán 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mức độ Kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Tổng ba góc của tam giác 2 1 2 1 Các trường hợp bằng nhau của tam giác 2 1,5 2 2 4 3,5 Tam giác cân 1 2 1 2 Định lý Pitagore 2 1 1 0,5 1 1 1 1 4 3,5 Tổng 5 3,5 1 0,5 3 3 2 3 11 10 I-Trắc nghiệm: Câu 1: (2,5)Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1)rABC có Â = 400 , = 600 . Góc ngoài của tam giác tại đỉnh C bằng: A. 1000 B. 800 C. 1400 D. 1200 2) rABC vuông tại A , AB = 6cm , AC = 8cm, cạnh BC bằng: A. 10 cm B. 12cm C. 14 cm D. 8 cm 3) rABC cân tại đỉnh A, = 400 , góc ở đỉnh A là: A. 800 B. 1000 C. 1200 D. 1800 4) Hai tam giác vuông có……………… trường hợp bằng nhau: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 5) Cho rABC đều khi rABC cân và có một góc bằng: A. 300 B. 600 C. 900 D.1800 Bài 2: (1,5)Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân. 2 Trong một tam giác vuông, bình phương huyền lớn hơn tổng bình phương hai cạnh góc vuông. 3 Nếu một tam giác vuông cân có mỗi cạnh góc vuông bằng 1 dm thì cạnh huyền bằng dm B. Tự luận: (6đ) Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. CMR: .CMR: AM vuông góc với BC Kẽ MK vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. CMR: rAMK cân Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. CMR: AB = CD Họ và tên: ………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT Đề B Lớp:…………… ĐỀ 2 I-Trắc nghiệm: Câu 1: (2,5)Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1)rABC có Â = 500 , = 300 . Góc ngoài của tam giác tại đỉnh C bằng: A. 1000 B. 800 C. 1400 D. 1200 2) rABC vuông tại A , AB = 3cm , AC = 4cm, cạnh BC bằng: A. 10 cm B. 5cm C. 15 cm D. 8 cm 3) rABC cân tại đỉnh A, = 600 , góc ở đỉnh A là: A. 400 B. 600 C. 1000 D. 1200 4) Hai tam giác vuông có……………… trường hợp bằng nhau: A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 5) Cho rABC nếu AC2 + BC2 = AB 2 thì theo định lý Pytago đảo rABC vuông tại …… A. A B. B C. C D.Không vuông Bài 2: (1,5)Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều 2 Trong một tam giác vuông, bình phương huyền nhỏ hơn tổng bình phương hai cạnh góc vuông. 3 Nếu một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng dm thì mỗi cạnh góc vuông bằng 2 dm B. Tự luận: (6đ) Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. a)CMR: AM là tia phân giác của góc A b).CMR: AM vuông góc với BC c)Kẽ MK vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. CMR: rAMK cân d)Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. CMR: AB = CD

File đính kèm:

  • docDe kiem tra toan 7 chuong 3.doc
Giáo án liên quan