Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 23, Bài: Ánh sáng - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết được các vật tự phát ánh sáng và các vật được chiếu sáng.

- Biết cách làm thí nghiệm để xác định được các vật do ánh sáng truyền qua và các vật không cho ánh sáng truyền qua.

2. Kỹ năng:

- Nêu được ví dụ chứng tỏ ánh sáng truyền theo đường thẳng và mắt chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, đèn pin,tấm kính, bìa các tông.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 23, Bài: Ánh sáng - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : ÁNH SÁNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết được các vật tự phát ánh sáng và các vật được chiếu sáng. Biết cách làm thí nghiệm để xác định được các vật do ánh sáng truyền qua và các vật không cho ánh sáng truyền qua. 2. Kỹ năng: Nêu được ví dụ chứng tỏ ánh sáng truyền theo đường thẳng và mắt chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng. 3. Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, đèn pin,tấm kính, bìa các tông. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Hỏi: Tiếng ồn có tác hại gì đối với con người? - Nêu những biện pháp chống nhiễm tiếng ồn - Giáo viên nhận xét - 2,3 HS trả lời - Lớp nx 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới: 8’ Hoạt động 1: Vật tự phát sáng và vật được phát sáng - Bàn ghế, gương, quần áo, ... mặt trời - Đóm đóm, đèn điện......mặt trăng - Yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK Hỏi: Ban ngày vật nào được phát sáng, vật nào tự phát sáng - Ban đêm vật nào tự phát sáng , vật nào được chiếu sáng? => Đưa kết luận - HS quan sát hình 1 – SGK và TLCH - 2 HS nhắc lại 10’ Hoạt động 2: Ánh sáng truyền theo đường thẳng Do vật đó tự phát sáng hoặc có ánh sáng chiếu vào... Hỏi: Nhờ đâu mà ta nhìn thấy vật? - Làm thí nghiệm SGK => ánh sáng truyền theo đường thẳng -> Giáo viên đưa kết luận - Học sinh trả lời câu hỏi và làm thí nghiệm theo hướng dẫn - 2 HS nêu kết quả làm thí nghiệm 10’ Hoạt động 3: Vật do ánh sáng truyền qua và vật không cho ánh sáng truyền qua - GV nêu hoạt động 3 - Làm thí nghiệm - Đưa kết luận + Vật cho ánh sáng truyền qua: Tấm kính, tấm nhựa trong + Vật không cho ánh sáng truyền qua: Tấm bìa, hộp sắt -> Giáo viên đưa kết luận - 1 Học sinh nhắc lại - HS thảo luận nhóm và làm thí nghiệm - 2, 3 HS nêu ý kiến - 2 HS nhắc lại 5’ 3. Củng cố – dặn dò: - Nêu nội dung chính của bài học - GV nhận xét giờ học. - Dặn dò chuẩn bị bài sau - 1,2 học sinh nêu mục cần biết - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_23_bai_anh_sang_nam_hoc_2018_201.docx