Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 50: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Trường THCS Tùng Ảnh

I. Mục tiêu: HS.

 +Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ môi trường thủy sản.

 + Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản.

 +Biết cách bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

II. Chuẩn bị:

 GV: Chuẩn bị phần hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước lên bảng phụ.

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

 1. Ổn định tổ chức lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ.

 3. Bài mới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 50: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Trường THCS Tùng Ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 12/5/2008 Tiết50: Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản. I. Mục tiêu: HS. +Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ môi trường thủy sản. + Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản. +Biết cách bảo vệ nguồn lợi thủy sản. II. Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị phần hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước lên bảng phụ. III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của nguồn lợi thủy sản. GV: Nêu ý nghĩa của nguồn lợi thủy sản? HS: GV: Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm cho biết ý nghĩa của bảo vệ nguồn lợi thủy sản? HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường. GV: Hãy nêu các phương pháp xử lí nguồn nước? HS: (Học sinh trả lời- hs nhận xét – gv nhận xét) GV: Để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người theo em phải làm gì? HS: Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. GV: Cho biết hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước? HS : (HS lên bảng điền vào phần .) GV:Hãy nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản? HS: GV: Hãy nêu các phương pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản? HS: Hoạt động 4: Tổng kết bài. GV: Hệ thống bài học. HS: Đọc phần ghi nhớ I. ý nghĩa. + Môi trường thủy sản bị ô nhiễm có ảnh hưởng xấu đối với sinh vật thủy sinhvà con người, do đó cần được bảo vệ. II. Một số biện pháp bảo vệ môi trường. 1. Các phương pháp xử lí nguồn nước. a. Lắng: b. Dùng hoá chất: c.Ngừng cho ăn, tăng cường sục bùn. Tháo bớt nước cũ và cho thêm nước sạch. Nếu bị ô nhiễm nặng phải đánh bắt hết tôm, cá và xử lí nguồn nước. 2. Quản lí. + Ngăn cấm hủy hoại các sinh vật cảnh đặc trưng. + Quy định nồng độ tối đa của hoá chất, chất độc có trong môi trường thủy sản. III. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 1.Hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước. + (nước ngọt)(tuyệt chủng) + (Khai thác)(giảm sút)() + (số lượng)(Kinh tế) 2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thủy sản. (SGK) 3. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lí. +Tận dụng tối đa diện tích mặt nước. +Cải tiến nâng cao các biện pháp kĩ thuật nuôi thủy sản. + Chọn loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn rẻ. + Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 4. Bài tập về nhà. + Học sinh trả lời câu hỏi1,2,3,4,5 SGK Trang 155.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_50_bao_ve_moi_truong_va_nguon_l.doc